מקולות מים רבים

מקולות מים רבים
הקב"ה ברא עולם נפלא מאחוריו הוא מסתתר, ו"מקולות מים רבים" אפשר לשמוע את קולו - "קול ה' על המים, א-ל הכבוד הרעים, ה' על מים רבים".
  • נפלאות הבורא
  • מפל מים
  • מפלי הניאגרה
  • סרט לילדים
  • צלילי הטבע
  • סרטי טבע
לא
מופיע בדף הבית: 
לא