חליפה ונעליים חדשות לחג הפסח

אבא הכיר במהלך מחשבותיי ואמר לי: 'בתורת החסידות מוסבר משל משר היושב ליד שולחנו הערוך בכל מיני מעדנים, ותחת השולחן הכלב עומד ומכרסם עצמות. הייתכן שהשר ירד מכיסאו ויתיישב מתחת לשולחן לכרסם עצמות?
מאת: 
מנחם זיגלבוים

 

סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ:

 

"כאשר הייתי ילד בן עשר, תפרו לי לכבוד חג הפסח חליפה חדשה ונעליים חדשות.

 

"בערב פסח, אחרי שרפת חמץ ואפיית מצות מצווה עסקתי בהסרת החותמות מעל בקבוקי היין. עשיתי זאת בחדרו של אבי (הרבי הרש"ב), ונזהרתי שלא ללכלך את בגדיי ובעיקר שלא לפגום בברק הנעליים החדשות.

 

"אבא הכיר במהלך מחשבותיי ואמר לי: 'בתורת החסידות מוסבר משל משר היושב ליד שולחנו הערוך בכל מיני מעדנים, ותחת השולחן הכלב עומד ומכרסם עצמות. הייתכן שהשר ירד מכיסאו ויתיישב מתחת לשולחן לכרסם עצמות?

 

"הדברים השפיעו עליי והתביישתי להסתכל עוד בבגדיי החדשים".

 

וסיים הרבי: "לזה ייקרא חינוך!"

 

(ספר השיחות תש"ג עמ' 74)