ירון לונדון וחסידי חב''ד

ירון לונדון וחסידי חב''ד
הרבי על ידי שליחיו משפיע על כל יהודי ויהודי. ירון לונדון מניח תפילין ומכריז ''יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!'' חסידי חב''ד מצליחים להדליק בו את הניצוץ היהודי.

 

כשרואים את ירון לונדון עם חסידי חב"ד, נראה שיש לו אהדה לדתיים ולענייני יהדות, אפילו שבתחילה היתה לו התנגדות להניח תפילין.

 

הרבי על ידי שליחיו משפיע על כל יהודי ויהודי. ירון לונדון מניח תפילין ומכריז ''יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!'' חסידי חב''ד מצליחים להדליק את הניצוץ היהודי גם באנשים שנראים רחוקים בכוח המשלח. 

  • תפילין
  • תפילין
לא
מופיע בדף הבית: 
לא