פרשת נצבים וילך - ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות (ב)

פרשת נצבים וילך - ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות (ב)
תת קטגוריה: 
שיעורים בפרשת השבוע - וידאו
ראש השנה הוא לא רק יום הדין אלא הוא יום בריאת האדם, יום שבו יורד אור חדש לעולם, ויום שבו ממליכים מחדש את הקב"ה, לכן זהו יום טוב ויום של שמחה.
  • פרשת ניצבים
  • פרשת ניצבים וילך
  • דבר מלכות
לא
מופיע בדף הבית: 
לא