ערבים שמכירים בזכות העם היהודי לשוב לארץ ישראל

ערבים שמכירים בזכות העם היהודי לשוב לארץ ישראל
לדברי עיתונאי כוויתי: "פלסטין? מעולם לא היה דבר כזה. אפילו בקוראן כתוב שהשם ייעד את ארץ ישראל ליהודים".

  • ארץ ישראל
  • משיח וגאולה
לא
מופיע בדף הבית: 
לא
תמונת אצבע: