חב"ד - אור אין סוף

חב"ד - אור אין סוף
מקהלת ילדים שרה שיר נפלא במנגינה חסידית. מילות השיר לקוחות מתוך ספר התניא, שכתב אדמו"ר הזקן. השיר מלווה בסרטון טבע מדהים. המטרה היא לגלות את הקב"ה הנמצא בכל מקום בעולם, ש"לית אתר פנוי מיניה" - אין מקום פנוי ממנו.
  • נפלאות הבורא
  • חב"ד - אור אין סוף
  • סרט לילדים
לא
מופיע בדף הבית: 
יופיע בדף הבית