אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש

להקראת המאמר
יום רביעי י"ח כסלו ה'תשע"ה
הנקודה שבמאמר
עבודת התפילה היא עבודה שבלב, וכמו שכתוב: "ולעבדו בכל לבבכם" ואמרו חז"ל: איזו היא עבודה שהיא בלב זו תפילה.
מאת הרב ישבעם סגל
אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש

 

אמרו רז"ל: "אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש"[1] - פירש רש"י הכנעה, והיא בחינת תשובה תתאה הקודמת לעבודת התפילה ועבודת התפילה היא בחי' תשובה עילאה.

 

עבודת התפילה היא עבודה שבלב, וכמ"ש: "ולעבדו בכל לבבכם"[2] ואמרו חז"ל: איזו היא עבודה שהיא בלב זו תפילה[3].

 

והיינו מלבד מצות התפילה מן התורה שהיא לבקש מה' - ורק מה' - כל מה שיחסר לו לאדם, והיא מעקרי האמונה שה' אדון העולם המשגיח על בריותיו, רק הוא יכול להושיע ולמלא כל מחסורינו, הנה מלבד זאת ישנה עבודת התפילה שהיא להדבק בה' בכל לבו ונפשו באהבה ויראה מתוך התבוננות בגדולת ה', "תפילה" - ענינה התחברות וכמו "נפתולי אלקים נפתלתי וגו'" - נתחברתי וזו היא תשובה עילאה הבאה ממטה למעלה.

 

ומאחר שהתפילה היא בחינת תשובה עילאה, צריך להקדים לפניה בחינת תשובה תתאה - כובד ראש, והיא שישוב האדם מדרכו ומעשיו הרעים בין בהיתר בין באיסור, ולא ישוב לכסלה עוד.

 

וכשהאדם עושה תשובה נכונה, אזי מסלק השפעת השכינה מהסטרא אחרא שהמשיך לשם ע"י מעשיו ומחשבותיו, ומחזיר השכינה מגלותה.

 

ואולם דרך האמת והישר לבחינת תשובה תתאה, הם ב' דברים:

א) לעורר רחמים עליונים ממקור הרחמים על נשמתו ונפשו האלקית שנפלה מאיגרא רמה - חיי החיים ב"ה לבירא עמיקתא - הן היכלות הטומאה והסטרא אחרא.

וכן לעורר רחמים על גלות השכינה שבאה בגלל גלות ונפילת הנשמה.

ב) לבטש ולהכניע הקליפה וסטרא אחרא עד עפר ממש, ובזה למותתה ולבטלה לגמרי.

 

וזאת על ידי שיהיה לבו נשבר ונדכה, ולהיות נבזה בעיניו נמאס וכו', בעיקר על ידי שיהיה ממארי דחושבנא בחשבון הנפש בעומק הדעת להעמיק דעתו ובינתו שעה אחת בכל יום או לילה לפני תיקון חצות, להתבונן במה שפעל ועשה בחטאיו בחינת גלות השכינה... וגם גרם לעקור נשמתו ונפשו האלקית מחיי החיים ברוך הוא והורידה למקום הטומאה והמות - הן היכלות הסטרא אחרא, ונעשית בחינת מרכבה אליהם לקבל מהם שפע וחיות להשפיע לגופו רח"ל.

 

ועל ידי ב' דברים אלו - התעוררות רחמים על נשמתו ועל השכינה, וכן ביטוש הסטרא אחרא על ידי חשבון הנפש - תהיה תשובתו על חטאיו אמיתית ושלימה, וזוהי תשובה תתאה בחינת "כובד ראש" הקודמת לתשובה עילאה - עבודת התפילה.

 

מקורות לעיון:

אגרת התשובה פרקים ו-י.

 

מקורות


[1] ברכות ל׳ ע״ב.

[2] דברים יא.יג׳.

[3] תענית ב ע״א.

 

 

,
עוד באותו נושא
תגובות

פרסום תגובה חדשה

Facebook Comments Box

הפתגם היומי
שכינה מדברת מגרונו של המתפלל

כְּשֶׁהַמִּתְפַּלֵּל אוֹמֵר: "הַשֵּׁם שְׂפָתַי תִּפְתַּח", מִיַּד מִתְלַבֶּשֶׁת בּוֹ הַשְּׁכִינָה וּמְדַבֶּרֶת מִגְּרוֹנוֹ אֶת הַתְּפִלָּה. וְכַאֲשֶׁר הוּא מֵבִין וּמַאֲמִין בָּזֶה, נוֹפֶלֶת עָלָיו יִרְאָה וְגַם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְצַמְצֵם עַצְמוֹ וְשׁוֹרֶה אֶצְלוֹ (עַל פִּי כֶּתֶר שֵׁם טוֹב קצ"ח).   

אוצר פתגמים
צחוק בצד
חידה
קרעו אותו לחתיכות, סלקו אותו מהבית, שרפו אותו עד שהפך לאפר, ביקשו להופכו לעפרא דארעא... בקיצור, הפכו אותו לאין ואפס. אולם הוא צחק ואמר: חכו רק שבוע אחד, ותראו איך שתתחננו שאחזור אליכם. ניחשתם מי אני? ...חמץ...
צרור בדיחות
פינת המוסיקה
מרדכי ברוצקי בניגון התוועדות ישן מליובאוויטש
קרא עוד
אור אין סוף ברוך הוא
אור אין סוף ברוך הוא
הממלא כל עלמין
היה הוה ויהיה בשוה
גם במקום זה
שאני עליו
צפה בוידאו
אם הינך רוצה ללמוד על רגל אחת מהו עניינה של חסידות חב"ד (חכמה בינה דעת)?... מהי עוצמתו של "רבי"?... מהי מעלת 770?... מנין שואבים חסידי חב"ד את הכוחות שלהם לאהבת ישראל ולעבודת ה' במסירות נפש ובשמחה שאין לה אח ורע?... למד קונטרס בית רבינו שבבבל.