פרשת מטות – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום שלישי י״ז אייר ה׳תשע״ו
פרשת מטות עוסקת בדיני נדרים ושבועות, במלחמת מדין ובהתנחלות בני גד ובני ראובן בעבר הירדן המזרחי.

א. פרשת נדרים ושבועות (ל, ב-יז)

1) פניה לראשי המטות (שם, ב').

2) דיני נדרים ושבועות החלים על גברים – איש כי ידור נדר לה' (שם, ג').

3) דיני נדרים ושבועות של נערה שנדרה בבית אביה (שם, ד'-ו').

4) דיני נדרים ושבועות של אשה שנדרה בבית בעלה (שם, ז'-ט').

5) דיני נדרים ושבועות של אלמנה וגרושה (שם, י').

6) דין הנודרת ברשות בעלה (שם, י"א-ט"ז).

7) פסוק החותם את דיני נדרים (שם, י"ז).

ב. מלחמת מדין (פרק לא)

1) גיוס חלוצי צבא למלחמה במדין, 1000 איש לכל מטה ובראשם פינחס בן אלעזר (ל"א, א'-ו').

2) הניצחון במלחמה ולקיחת השלל (שם, ז'- י"ב).

3) השלמת המלחמה בפקודת משה והיטהרות הנוגעים בחלל (שם, י"ג-כ')

4) הוראות להכשרת הכלים שלקחו מן המדיינים (שם, כ"א־כ"ד).

5) חלוקת השבויים בין הלוחמים ויתר העם (שם, כ"ה-מ"ז).

6) תרומת תכשיטי הזהב למשכן על ידי קציני הצבא (שם, מ"ח- נ"ד).

ג. בני ראובן ובני גד נוחלים את עבר הירדן המזרחי (פרק לב)

1) בקשת בני גד ובני ראובן לנחול את עבר הירדן המזרחי (ל"ב, א'-ה').

2) משה מוכיח את בני גד ובני ראובן (שם, ו'-ט"ו).

3) תגובתם המרגיעה של בני גד ובני ראובן (שם, ט"ז-י"ט).

4) משה מסכים לאחר שמתקן את נוסח התנאים (שם, כ'-כ"ד).

5) בני גד ובני ראובן מסכימים לתנאי משה (שם, כ"ה-כ"ז).

6) ההחלטה על ההתנחלות של בני גד ובני ראובן בתנאי הכפול הידוע (שם כ"ח-ל').

7) בני גד ובני ראובן מקבלים את התנאי, כוללים איתם את חצי שבט מנשה, וכל אחד מהשבטים: ראובן גד ומנשה, בונה את ערי נחלתו בעבר הירדן המזרחי (שם, ל"א-מ"ב).

פרסום תגובה חדשה

test email