הרבי הוא מלך המשיח

צפה בוידיאו
מי שרואה במו עיניו שהרבי הולך בין החסידים ומעורר שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" מן ההכרח שיתחיל ללמוד מה אומר הרבי בעניין זהותו של משיח ומה אומרת תורתנו הקדושה בענייני משיח וגאולה ויוכל להתפעם מהתיאום המדהים בין דברי הרבי לתורה.
צפה בוידיאו
למי שקשה להבין שאנו כבר בימות המשיח, ומשיח כבר התגלה במלוא התוקף, ילך לבית חיינו ב770 ויראה שמשיח וגאולה פורצים מכל פינה. ואם יש לו הזכות יצטרף לחיילי בית דוד המכינים את העולם לגאולה.
צפה בוידיאו
למי שיש ספק אם הרבי מעיד על עצמו שהוא מלך המשיח, שיצפה בסרטון זה וייוכח לדעת, שאין זו אמצאה של החסידים שלו, אלא הוא מעיד על עצמו, וחסידיו נשמעים לו ומקבלים את מלכותו.
צפה בוידיאו
סרטון נפלא על התפשטות אור הגאולה בעולם ע"י רבותינו נשיאנו - נשיאי חב"ד לדורותם, ובעיקר ע"י כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שהכריז "ענווים הגיע זמן גאולתכם" וכל עם ישראל מחכה ומצפה לבא הגאולה בפועל ממש.
צפה בוידיאו
הרבי הוא מלך המשיח והוא גואלנו. כולנו רואים עין בעין שהשפעתו חובקת עולם ואף אחד אינו אדיש לתופעה זו. גם מי שעדיין לא קיבל מלכותו בשלימות מודה בכוחו המיוחד ויודע שאין לו אח ורע.
צפה בוידיאו
הרבי שליט"א מלויבאוויטש הוא משיח בודאי והוא חי לעולם ועד. פסק דין על כך כבר היה ואין צורך בפסק נוסף. ואכן לרבי שליט"א מלך המשיח יש גדר הלכתי של משיח ודאי על פי הרמב"ם ובנבואה ודאית.
צפה בוידיאו
הרב דוד הלוי סגל בהתוועדות מוצאי שבת בראשית תשע"ג. הוא מספר שלפני כמה שנים הגיע לבית הכנסת בפסגת זאב בחור ליטאי שהחל ללמוד עניני גאולה ומשיח הצטרף לחב"ד ומשכנע רבנים גדולים לחתום שהרבי נביא ומלך המשיח.
צפה בוידיאו
הרב בן ציון גאגולה, שהתעלה בלימוד כמה שנים בישיבה ליטאית בירושלים, ועבר מהפך כשהגיע לעניני גאולה ומשיח. ומאז מסביר לגדולי ישראל שעל פי הלכה חייבים להאמין ברבי מליובאוויטש כנביא ומלך המשיח.
צפה בוידיאו
מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של עיתון "ישראל היום", בכנס השלוחים השנתי העולמי של הרבי שליט"א מלך המשיח, ר"ח כסלו תשע"ג, 770 ברוקלין ניו יורק, מספר על מופתים אישיים באגרות קודש.
צפה בוידיאו
בכינוס השלוחים העולמי שהתקיים במרכז חב"ד העולמי - 770, הוקרן וידאו בשם "עיר המלך" המספר את המהפכה הגאולתית שעוברת על העיר ניו יורק המתכוננת להתגלותו של הרבי מלך המשיח. העולם מוכן!
צפה בוידיאו
הרב מנחם מענדל ווילשנסקי בהרצאה מרתקת בנושא "מהו רבי" לפני סטודנטים במוסד ללימודים גבוהים. בסוף ההרצאה הוא עונה על שאלות בנושאים העומדים ברומו של עולם בחן ובטוב טעם.
צפה בוידיאו
הרב הרשקוביץ אומר, כשם שהרבי הכניס לחב"ד הנחת תפילין "רבינו תם" מגיל שלוש עשרה, כך לימד אותנו שהוא מלך המשיח ולכן עלינו לקבל מלכותו ולהפיץ את העניין בכל העולם.
צפה בוידיאו
הרבי הוא מלך המשיח בהיותו הוגה בתורה מאין כמוהו, שנלחם מלחמות ה' ומנצח, עוסק במצוות כדוד אביו ומשפיע על כל ישראל לחזק בדקה ואף מתקן את העולם כולו לעבוד את ה', על פי הרמב"ם.
צפה בוידיאו
הרב ישראל שנלברג נכד ונין למשפחות אדמו"רי צאנז, התקרב לחסידות חב"ד ולאמונה ברבי שליט"א מלך המשיח, והחליט עוד בהיותו תלמיד בישיבת צ'יבין בני ברק, לעסוק בהפצת המעיינות בתוך מאה שערים.
צפה בוידיאו
מצגת מהממת על הרבי מליובאוויטש מלך המשיח !!! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד !!!
צפה בוידיאו
על הילדים כתוב: "הם הכירוהו תחילה". כלומר: הילדים מכירים במלך המשיח גם בלי ללמוד את הנושא בכל מרחבי התורה. ילדים יודעים שהרבי הוא מלך המשיח ומכריזים: יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
צפה בוידיאו
הרבי מליובאוויטש רומז ברורות שהוא המלך המשיח, שמשיח מנחם שמו, ושהוא
צפה בוידיאו
בקליפ ההמנון של קבלת המלכות על ידי אורו של משיח תשע''ג מבטאים הילדים את הגעגועים לרבי.
צפה בוידיאו
הגאון הרב מנדל וכטר המשיחיסט מסאטמר מסביר שהמהות של הרבי היא משיח, שהעיד על עצמו: מיום הלכי ל"חדר" ועוד קודם לזה התחיל להתרקם בדמיוני ציור גאולה העתידה... (אג"ק חי"ב ע' תיד).
צפה בוידיאו
בקעמפ אורו של משיח שרים הנערים שיר שבו הם מתחננים להתגלותו של הרבי מלך המשיח שיבוא לגאול אותנו מיד ממש.
צפה בוידיאו
הרבי מלך המשיח שליט"א יושב בבית חיינו - 770, ומשם מנהל את כל ענייני העולם, מאחר שמכיר כל פינה בעולם ויודע כל מה שקורה בכל מקום.
צפה בוידיאו
יונתן שינפלד שר "אוי רבה", שיר המבטא את הגעגועים לרבי מלך המשיח שיבוא ויגאלנו מיד ממש.
צפה בוידיאו
מי הוא המשיח? הרבי הוא מלך המשיח על פי הרמב"ם: עוסק במצוות, הוגה בתורה, נלחם מלחמות ה' ומנצח.
צפה בוידיאו
נבואות הרבי שליט"א מלך המשיח 3. גם היום כאשר הרבי נכסה מעינינו יש לנו קשר אתו באגרות קודש.
צפה בוידיאו
יהודי צריך לצפות לביאת המשיח ולגאולה בכל רגע ממש. זעקת "עד מתי" מקרבת את הגאולה.
צפה בוידיאו
על פי דבר מלכות לפרשות "וירא" ו"חיי שרה" משיח נמצא כבר כאן והתגלה, והעבודה היחידה שנותרה לנו היא לקבלו.
צפה בוידיאו
בסרטון שלפניכם שומעים את אבי פיאמנטה שר את השיר: "הרבי מליובאוויטש מלך המשיח חי וקיים" ואפשר לראות שהעולם מוכן לגאולה.
צפה בוידיאו
הרבי שליט"א מלויבאוויטש הוא משיח בודאי והוא חי לעולם ועד, וכבר פסקו על כך רבנים ואין צורך בפסק נוסף. ויש לומר שפסק נוסף יכול להיתפס כירידה משום שלרבי שליט"א מלך המשיח יש גדר הלכתי של משיח ודאי עפ"י נבואה.
צפה בוידיאו
בדבר מלכות לפרשת שופטים מסביר הרבי שהוא "שופט דורנו", "יועץ דורנו" ו"נביא דורנו" ומבקש לפרסם את זה לכל אנשי הדור.
צפה בוידיאו
סרטון ובו תמונות נפלאות של הרבי עם החסידים. ממש מרגש! צפו ותיהנו.
צפה בוידיאו
המציאות האמיתית והעצמית של הרבי היא משיח. הרבי ומשיח הם דבר אחד!
צפה בוידיאו
מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב מציג וידאו המראה את עוצמת הרבי. כולכם מוזמנים לגלות את ה"כתר", את כוח מסירות הנפש ולהתקשר לרבי מלך המשיח שליט"א.
הרבי מתאים לזהותו של משיח על פי המקורות : הרבי מבית דוד, הוגה בתורה, צדיק – יסוד עולם, נביא הדור האחרון – נביא הגאולה. והוא מודיע לנו שהוא המשיח עוד בזמן הגלות. הוא חי ברומי של היום – העיר החשובה...
זהו מכתב שנשלח בצורת עלון לאלפי אנשים מהם רבנים ומהם מרצים באוניברסיטאות ובעיקר ל"עמך ישראל" הקדושים, ומצוה להפיצו בכל מקום. תוכנו מסביר על רגל אחת את אמונת החסידים שהרבי הוא מלך המשיח....
הגאון המקובל - ר' מרדכי אליהו זצ''ל אמר על הרבי: ראיתי שהוא למעלה ממלאך, כי הרבי אינו מחכה שיבקשו תורה מפיו. אלא דואג במסירות נפש להפיץ את התורה חוצה, מוסיף והולך מוסיף ואור. הרבי צדיק...
אם הינך רוצה ללמוד על רגל אחת מהו עניינה של חסידות חב"ד?... מהי עוצמתו של "רבי"?... מהי מעלת 770?... מנין שואבים חסידי חב"ד את הכוחות לאהבת ישראל ולעבודת ה' במסירות נפש...
תקופה זו קשורה עם אשה בישראל, הרבנית נ"ע, שכן זהו עניינן המיוחד של נשי ובנות ישראל, לעשות את הדירה שתהי' דירה נאה דווקא... על ידי עבודתן במצוות המיוחדות לנשים ובנות מתוך חמימות והתלהבות....
כפי שכותב האריז"ל (שער הגלגולים פי"ג ובספר ארבע מאות שקל כסף) שעלייתו של משיח אחרי שיתגלה אליו ה' וישלחו, ויכירוהו מקצת בני אדם אך עדיין לא יכירוהו כולם, היא כדוגמת עליית משה להר בגופו...
הרב בן ציון גאגולה, שהתעלה בלימוד כמה שנים בישיבה ליטאית בירושלים, עבר מהפך כשהגיע לעניני גאולה ומשיח. ראשי הישיבה הליטאית ניסו להניא אותו מהצטרפות לחב"ד, אבל משלא הצליחו לענות לו על השאלות...
חוֹבַת הַצִּפִּיָּה לַיְּשׁוּעָה וְהָאֱמוּנָה בַּמָּשִׁיחַ, תַּכְלִית הַבְּרִיאָה, הִיא מִצְוָה, אַחַת וְרִאשׁוֹנָה מִתּרי"ג הַמִּצְווֹת, וְעִקַּר הָעִקָּרִים שֶׁבְּעִקְּרֵי הָאֱמוּנָה. וְזוֹהִי...
בְּכָל דּוֹר יֵשׁ צַדִּיק אֶחָד שֶׁהוּא "צַדִּיק - יְסוֹד עוֹלָם" שֶׁהוּא נַעֲלֶה בְּלִי שׁוּם עֵרֶךְ וְיַחַס מִכָּל אַנְשֵׁי הַדּוֹר, הוּא מַנְהִיג הַדּוֹר וְהוּא נְשִׂיא הַדּוֹר,...
מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ הוּא חָכָם עָצוּם. חָכְמָתוֹ נִפְלָאָה מֵחָכְמַת שְׁלֹמֹה. הוּא בַּעַל רוּחַ הַקֹּדֶשׁ וְנָבִיא גָּדוֹל, וּבִנְבוּאָתוֹ יִגְדַּל אַף עַל מֹשֶׁה רַבֵּנוּ. הוּא גִּבּוֹר בַּעַל...
אָנוּ הַדּוֹר שֶׁל עִקְבְתָא דְּעִקְבְתָא דִּמְשִׁיחָא, לְאַחַר שֶׁכְּבָר עָבַרְנוּ אֶת הַגָּלוּת הָאֲרֻכָּה מְאוֹד וְהַקָּשָׁה בְּיוֹתֵר, וּכְבָר שׁוֹמְעִים פַּעֲמֵי מָשִׁיחַ. דּוֹרֵנוּ, הַדּוֹר...
הָרַבִּי מליובאוויטש מֵעִיד עַל עַצְמוֹ שֶׁהוּא נְבִיא הַדּוֹר, וְכִנְבִיא הַדּוֹר הָאַחֲרוֹן, הוּא מְבַקֵּשׁ לְפַרְסֵם לְכָל אַנְשֵׁי הַדּוֹר שֶׁהוּא שׁוֹפֵט דּוֹרֵנוּ, יוֹעֵץ דּוֹרֵנוּ וּנְבִיא...
הָרַבִּי דּוֹרֵשׁ לְפַרְסֵם אֶת עִנְיַן הַמָּשִׁיחַ וְהִתְגַּלּוּתוֹ הַקְּרוֹבָה בָּעִתּוֹנִים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם. לְהַסְבִּיר לָעוֹלָם שֶׁהָרַבִּי מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ הוּא נְבִיא הַגְּאֻלָּה, כִּי...
עָלֵינוּ לִזְכֹּר וְלָדַעַת, שֶׁאָנוּ שְׁלוּחָיו שֶׁל הַמֶּלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, וְלָכֵן עָלֵינוּ לְהִתְקַשֵּׁר אֵלָיו, לִלְמֹד תּוֹרָתוֹ וּלְקַיֵּם אֶת הוֹרָאוֹתָיו בִּמְדֻיָּק. לְהִתְנַהֵג כְּחַיָּלִים...
כְּבָר הוֹדִיעוּנוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה וְהַחֲכָמִים הַבָּאִים אַחֲרֵיהֶם, שֶׁהַמָּשִׁיחַ יִהְיֶה צַדִּיק הַדּוֹר הָאַחֲרוֹן, וְהוּא יִתְגַּלֶּה עוֹד בִּזְמַן הַגָּלוּת, לְאַחַר מִכֵּן...
הַגְּמָרָא קוֹבַעַת: "דָּוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל חַי וְקַיָּם!" (רֹאשׁ הַשָּׁנָה כ"ד, א). לַמְרוֹת ו' בְּסִיוָן. וְכַנֶּאֱמָר: "חַיִּים שָׁאַל מִמְּךָ - נָתַתָּ לוֹ, אֹרֶךְ...
כָּל דּוֹר וְהַנִּסָּיוֹן שֶׁלּוֹ. בְּכָל דּוֹר יֵשׁ גִּלּוּי אוֹר אֱלֹקִי חָדָשׁ, וְלָכֵן גַּם בְּכָל דּוֹר יֵשׁ נִסָּיוֹן הַשַּׁיָּךְ לְאוֹתוֹ הַדּוֹר שֶׁלֹּא הָיָה לְפָנָיו. הַנְּקֻדָּה...
כָּל הַדִּיּוּנִים אוֹדוֹת הַשִּׁירָה וְהַהַדְפָּסָה וְהָעִנְיָן דְּ"יְחִי אדמו"ר מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ לְעוֹלָם וָעֶד" וְכָל הַכָּרוּךְ בָּזֶה - אֵין בָּזֶה שׁוּם צֵל שֶׁל שְׁאֵלָה...
הַמָּשִׁיחַ אֵינוֹ חֲלוֹם - הַמָּשִׁיחַ הוּא דָּבָר מְצִיאוּתִי. הַקֹּשִׁי לְהָבִין שֶׁהָרַבִּי הוּא מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ נוֹבֵעַ בְּדֶרֶךְ כְּלָל מֵחֹסֶר יְדִיעָה בְּעִנְיְנֵי גְּאֻלָּה וּמָשִׁיחַ אוֹ...
מה צריך לעשות כדי להתעורר סוף סוף אל בוקר של ניחוח ופריחה לבנבנה שלא תיגמר לעולם. כיצד ניתן לחולל עתה נס שיעשה את מה שנס הנאו ההוא עשה אז. כי עם יד על הלב ועם כל הכבוד למצריים דקדושה (כל התירוצים...
נאמנים עלינו דברי הרבי נשיא דורנו, שאמר בכמה וכמה שיחות קודש, ואף כתב וציוה לפרסם, שהרבי - נשיא הדור, הוא מלך המשיח. וכמו בקונטרס בית רבינו שבבבל ס"ה, וזלה"ק: "רבינו", נשיא הדור...
"לא מת משה, כתיב הכא "וימת שם" וכתיב התם "ויהי שם עם ה'", מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש" עכ"ל הגמ'. והיינו, שמהפסוק "וימת שם משה" למדים...
יסוד ענין החיים הנצחיים במלך המשיח הוא ממה שנאמר "חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד", ואמרז"ל שמשיח בן דוד ישאל ויבקש על החיים, וה' יבטיחו, ועי"ז "נתת לו",...
צפה בוידיאו
בדורנו כבר מוסכם ומקובל שעל אף שבעבר חל איסור לגלות סודות התורה, משום "כבוד אלקים הסתר דבר", הנה עתה בדורות האחרונים, מאז דורו של האריז"ל החי - נשתנו הדברים, ע"פ קביעתו1 ש"...
לנו יש רק מציאות אמיתית אחת, בלי מירכאות - מה שהרבי אומר. אם זה מתאים למציאות שרואות עינינו, מוטב. ואם לאו - סימן שהעיניים מתעתעות בנו, בשביל הניסיון האחרון הנדרש מאתנו, כדי לגלות את האמת והפנימיות...
הפתגם היומי
שכינה מדברת מגרונו של המתפלל

כְּשֶׁהַמִּתְפַּלֵּל אוֹמֵר: "הַשֵּׁם שְׂפָתַי תִּפְתַּח", מִיַּד מִתְלַבֶּשֶׁת בּוֹ הַשְּׁכִינָה וּמְדַבֶּרֶת מִגְּרוֹנוֹ אֶת הַתְּפִלָּה. וְכַאֲשֶׁר הוּא מֵבִין וּמַאֲמִין בָּזֶה, נוֹפֶלֶת עָלָיו יִרְאָה וְגַם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְצַמְצֵם עַצְמוֹ וְשׁוֹרֶה אֶצְלוֹ (עַל פִּי כֶּתֶר שֵׁם טוֹב קצ"ח).   

אוצר פתגמים
צחוק בצד
חידה
קרעו אותו לחתיכות, סלקו אותו מהבית, שרפו אותו עד שהפך לאפר, ביקשו להופכו לעפרא דארעא... בקיצור, הפכו אותו לאין ואפס. אולם הוא צחק ואמר: חכו רק שבוע אחד, ותראו איך שתתחננו שאחזור אליכם. ניחשתם מי אני? ...חמץ...
צרור בדיחות
פינת המוסיקה
מרדכי ברוצקי בניגון התוועדות ישן מליובאוויטש
קרא עוד
אור אין סוף ברוך הוא
אור אין סוף ברוך הוא
הממלא כל עלמין
היה הוה ויהיה בשוה
גם במקום זה
שאני עליו
צפה בוידאו
אם הינך רוצה ללמוד על רגל אחת מהו עניינה של חסידות חב"ד (חכמה בינה דעת)?... מהי עוצמתו של "רבי"?... מהי מעלת 770?... מנין שואבים חסידי חב"ד את הכוחות שלהם לאהבת ישראל ולעבודת ה' במסירות נפש ובשמחה שאין לה אח ורע?... למד קונטרס בית רבינו שבבבל.