אהבת ישראל צריכה "לתפוס" עד מיצוי הנפש

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל צריכה "לתפוס" עד מיצוי הנפש (היום יום י"ח מנחם אב).