בשביל שיבוא משיח צריך מסירות נפש עצומה

ישנו מכתב של הרב ממונקאטש… שצריכים מסירות נפש בשביל שיבוא משיח צדקנו, על דרך ובדוגמת המסירות נפש על שלושת הדברים שעליהם נאמר "יהרג ואל יעבור"… (משיחת הרבי ש"פ מקץ תשד"מ)