ה' צילך

ה' צילך – כמו שהצל עושה מה שאדם עושה, כך הקב"ה עושה מה שאדם עושה.