חג השבועות הוא זמן עת רצון מלמעלה

חג השבועות הוא זמן עת רצון למעלה והשי"ת מטריד את המקטרג על עם ישראל, כדוגמת הטרדתו בשעת התקיעות בר"ה ויום הקדוש דצום כיפורים (היום יום ג סיון).