יסוד החסידות אהבת רעים

התוועדות חסידית עשתה בעלי תשובה, הרבה חסידים ואנשי מעשה בעבודה שבלב ובמידות נעימות וערבות באמת, משום שיסוד החסידות והחסידים הוא אהבת רעים, שכולם אוהבים דבר אחד לעבדו ית'… (ספר השיחות תרפ"ח תר"צ)