לעתיד לבוא יהיה הזמן נצחי יום שכולו ארוך

כאשר יאיר אור האין סוף בספירת המלכות יהיה חיבור הפכים שהזמן עצמו יהיה נצחי ולמעלה מהזמן דוגמת האריז"ל והבעל שם טוב שהשיגו למעלה מהזמן בהגבלות הזמן (על פי המשך תער"ב מעמ' א'שמ"ה).