משיח עומד לחלק את הארץ בגורל בקרוב

בקרוב ממש זוכים לקיום היעוד "אך בגורל יחלק את הארץ", חלוקת הארץ דלעתיד לבוא על ידי משיח צדקנו… (משיחת ליל ט"ו תמוז ה'תשמ"ו)