גם משה רבינו ערך התועדויות כל שבת

משה רבינו החל את מנהג חסידי חב"ד לערוך התועדויות שמחה כל שבת, כנאמר במדרש: "ויקהל משה – אמר הקב"ה למשה רד ועשה לי קהילות גדולות בשבת כדי שילמדו הדורות הבאים אחריך להקהיל קהילות בכל שבת" (הרבי, התוועדויות ר"ה תש"ן).