הכל בהשגחה פרטית

כל צעד שיהודי עושה הוא בגלל שליחות מסוימת משמים, שדבר מסוים בענייני יהדות צריך להעשות שם: לעשות טובה ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות – להזהירו מפני עבירה, או לעוררו לדבר מצוה (היום יום ח"ב 43)