עם ישראל יוצר מהגשמיות רוחניות

מדברי קודש רבינו הזקן: "ישראל גוי אחד בארץ" – עם ישראל, גם כשהוא בארציות העולם, קשור עם ה' אחד. ה' יתברך יוצר מהרוחניות גשמיות, ועם ישראל יוצר מהגשמיות רוחניות (היום יום כ"ז אלול)