עם ישראל בעבודתו משפיע על אומות העולם

עבודת בני ישראל בחג הסוכות היא באופן שיש להם שייכות עם אומות העולם, עד שבני ישראל מקריבים שבעים פרים כנגד שבעים אומות כדי להשפיע ולפעול עליהם (שיחת הרבי ליל שמחת תורה תשמ"ב).