בשביל שיבוא משיח צריך מסירות נפש

צריכים מסירות נפש בשביל שיבוא משיח צדקנו על דרך ובדוגמת המסירות נפש על שלושת הדברים שעליהם נאמר: "יהרג ואל יעבור" (הרבי מביא את מכתב הרב מונקאטש בשיחת ש"פ מקץ תשד"מ, ומבקש לפרסמו).