תכלית תלמוד תורה להמשיך אור אין סוף בעולם הזה

כשאדם לומד (תורה) ממשיך אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה להיות נכלל ובטל באורו ית' כי זה כל האדם וזאת היתה עבודת רשב"י וכל התנאים ואמוראים בנגלה להמשיך אורו ית' ולברר בירורי נוגה כל משך זמן הגלות (תניא עמ' קנט).