תעמולה בענין טהרת המשפחה – הצלת נפשות

תעמולה בענין טהרת המשפחה היא הצלת נפשות ממש, וכמו להציל מושב יהודים מכליון, ר"ל, ואף יותר מכן. שבטח מחייב מסירות נפש, ותודה לה' יתברך על גודל החסד שנותן לנו לזכות בזכות גדולה כזו (על פי היום יום י' ניסן).