ניסים ונפלאות בימינו אלה – ימות המשיח

בתקופתנו זו מתרחשים ברחבי העולם ניסים ונפלאות באופן גלוי לעין כל – מעין ודוגמת והכנה לניסים ונפלאות של הגאולה העתידה לבוא תיכף ומיד, עליה נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות (הרבי, שבת בראשית ה'תנש"א).