אדם נברא כל רגע מחדש כדי לשוב אל ה'

כללות עבודת האדם היא עבודת התשובה – "כל ימיו בתשובה". אדם נברא כל רגע מחדש כדי לעסוק בעבודת התשובה – "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה", "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני" (הרבי, שיחת ש"פ וארא תשמ"ג).