תוכן הגלות – גילוי אור חדש

תוכן פנימיות הגלות הוא גילוי אור חדש, שמחמת ההתקרבות אליו באה התרחקות השפעת גילוי האלוקות, ולכן ככל שמתקרבים למשיח, הולכת הגלות ומתגברת (ליקוטי שיחות חלק ב‘ עמ‘ 361)