אין מצב "אבוד"

עניינו של פסח שני: אין מצב "אבוד"; תמיד אפשר לתקן ולהשלים. אפילו מי שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו – "לכם", שהדבר היה ברצון, על אף הכל אפשר לתקן (היום יום י"ד אייר, פסח שני).