כל התכנים בנושא: הרבי הוא מלך המשיח

המציאות האמיתית והעצמית של הרבי היא משיח. הרבי ומשיח הם דבר אחד!

הרבי עורר בנו את הציפיה והתשוקה לגאולה האמיתית והשלימה, וכדי לזרז את הגאולה הורה לנו ללמוד ענייני גאולה ומשיח ובמיוחד בתורתו הוא, כי במקום של מחשבתו של אדם שם הוא נמצא. ומלימוד זה מגיעים למסקנה ברורה שהרבי הוא מלך המשיח והוא גואלנו ומצוה לפרסם זאת ברבים.

מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב מציג וידאו המראה את עוצמת הרבי. כולכם מוזמנים לגלות את ה"כתר", את כוח מסירות הנפש ולהתקשר לרבי מלך המשיח שליט"א.

על הילדים כתוב: "הם הכירוהו תחילה". כלומר: הילדים מכירים במלך המשיח גם בלי ללמוד את הנושא בכל מרחבי התורה. ילדים יודעים שהרבי הוא מלך המשיח ומכריזים: יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
צפה בוידיאו

בקליפ ההמנון של קבלת המלכות על ידי אורו של משיח תשע''ג מבטאים הילדים את הגעגועים לרבי.

בקעמפ אורו של משיח שרים הנערים שיר שבו הם מתחננים להתגלותו של הרבי מלך המשיח שיבוא לגאול אותנו מיד ממש.

יונתן שינפלד שר "אוי רבה", שיר המבטא את הגעגועים לרבי מלך המשיח שיבוא ויגאלנו מיד ממש.

סרטון נפלא על התפשטות אור הגאולה בעולם ע"י רבותינו נשיאנו - נשיאי חב"ד לדורותם, ובעיקר ע"י כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שהכריז "ענווים הגיע זמן גאולתכם" וכל עם ישראל מחכה ומצפה לבא הגאולה בפועל ממש.

הרב דוד הלוי סגל בהתוועדות מוצאי שבת בראשית תשע"ג. הוא מספר שלפני כמה שנים הגיע לבית הכנסת בפסגת זאב בחור ליטאי שהחל ללמוד עניני גאולה ומשיח הצטרף לחב"ד ומשכנע רבנים גדולים לחתום שהרבי נביא ומלך המשיח.

סרטון ובו תמונות נפלאות של הרבי עם החסידים. ממש מרגש! צפו ותיהנו.

בדבר מלכות לפרשת שופטים מסביר הרבי שהוא "שופט דורנו", "יועץ דורנו" ו"נביא דורנו" ומבקש לפרסם את זה לכל אנשי הדור.

הרבי שליט"א מלויבאוויטש הוא משיח בודאי והוא חי לעולם ועד, וכבר פסקו על כך רבנים ואין צורך בפסק נוסף. ויש לומר שפסק נוסף יכול להיתפס כירידה משום שלרבי שליט"א מלך המשיח יש גדר הלכתי של משיח ודאי עפ"י נבואה.

בסרטון שלפניכם שומעים את אבי פיאמנטה שר את השיר: "הרבי מליובאוויטש מלך המשיח חי וקיים" ואפשר לראות שהעולם מוכן לגאולה.

על פי דבר מלכות לפרשות "וירא" ו"חיי שרה" משיח נמצא כבר כאן והתגלה, והעבודה היחידה שנותרה לנו היא לקבלו.

יהודי צריך לצפות לביאת המשיח ולגאולה בכל רגע ממש. זעקת "עד מתי" מקרבת את הגאולה.

מי הוא המשיח? הרבי הוא מלך המשיח על פי הרמב"ם: עוסק במצוות, הוגה בתורה, נלחם מלחמות ה' ומנצח.

נבואות הרבי שליט"א מלך המשיח 3. גם היום כאשר הרבי נכסה מעינינו יש לנו קשר אתו באגרות קודש.

הרבי מלך המשיח שליט"א יושב בבית חיינו - 770, ומשם מנהל את כל ענייני העולם, מאחר שמכיר כל פינה בעולם ויודע כל מה שקורה בכל מקום.

הגאון הרב מנדל וכטר המשיחיסט מסאטמר מסביר שהמהות של הרבי היא משיח, שהעיד על עצמו: מיום הלכי ל"חדר" ועוד קודם לזה התחיל להתרקם בדמיוני ציור גאולה העתידה... (אג"ק חי"ב ע' תיד).

הרבי מליובאוויטש רומז ברורות שהוא המלך המשיח, שמשיח מנחם שמו, ושהוא

הרב ישראל שנלברג נכד ונין למשפחות אדמו"רי צאנז, התקרב לחסידות חב"ד ולאמונה ברבי שליט"א מלך המשיח, והחליט עוד בהיותו תלמיד בישיבת צ'יבין בני ברק, לעסוק בהפצת המעיינות בתוך מאה שערים.

מצגת מהממת על הרבי מליובאוויטש מלך המשיח !!! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד !!!

הרבי הוא מלך המשיח בהיותו הוגה בתורה מאין כמוהו, שנלחם מלחמות ה' ומנצח, עוסק במצוות כדוד אביו ומשפיע על כל ישראל לחזק בדקה ואף מתקן את העולם כולו לעבוד את ה', על פי הרמב"ם.

הרב הרשקוביץ אומר, כשם שהרבי הכניס לחב"ד הנחת תפילין "רבינו תם" מגיל שלוש עשרה, כך לימד אותנו שהוא מלך המשיח ולכן עלינו לקבל מלכותו ולהפיץ את העניין בכל העולם.

הרב מנחם מענדל ווילשנסקי בהרצאה מרתקת בנושא "מהו רבי" לפני סטודנטים במוסד ללימודים גבוהים. בסוף ההרצאה הוא עונה על שאלות בנושאים העומדים ברומו של עולם בחן ובטוב טעם.

מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של עיתון "ישראל היום", בכנס השלוחים השנתי העולמי של הרבי שליט"א מלך המשיח, ר"ח כסלו תשע"ג, 770 ברוקלין ניו יורק, מספר על מופתים אישיים באגרות קודש.

בכינוס השלוחים העולמי שהתקיים במרכז חב"ד העולמי - 770, הוקרן וידאו בשם "עיר המלך" המספר את המהפכה הגאולתית שעוברת על העיר ניו יורק המתכוננת להתגלותו של הרבי מלך המשיח. העולם מוכן!

הרב בן ציון גאגולה, שהתעלה בלימוד כמה שנים בישיבה ליטאית בירושלים, ועבר מהפך כשהגיע לעניני גאולה ומשיח. ומאז מסביר לגדולי ישראל שעל פי הלכה חייבים להאמין ברבי מליובאוויטש כנביא ומלך המשיח.

הרבי שליט"א מלויבאוויטש הוא משיח בודאי והוא חי לעולם ועד. פסק דין על כך כבר היה ואין צורך בפסק נוסף. ואכן לרבי שליט"א מלך המשיח יש גדר הלכתי של משיח ודאי על פי הרמב"ם ובנבואה ודאית.

הרבי הוא מלך המשיח והוא גואלנו. כולנו רואים עין בעין שהשפעתו חובקת עולם ואף אחד אינו אדיש לתופעה זו. גם מי שעדיין לא קיבל מלכותו בשלימות מודה בכוחו המיוחד ויודע שאין לו אח ורע.

למי שיש ספק אם הרבי מעיד על עצמו שהוא מלך המשיח, שיצפה בסרטון זה וייוכח לדעת, שאין זו אמצאה של החסידים שלו, אלא הוא מעיד על עצמו, וחסידיו נשמעים לו ומקבלים את מלכותו.

למי שקשה להבין שאנו כבר בימות המשיח, ומשיח כבר התגלה במלוא התוקף, ילך לבית חיינו ב770 ויראה שמשיח וגאולה פורצים מכל פינה. ואם יש לו הזכות יצטרף לחיילי בית דוד המכינים את העולם לגאולה.

מי שרואה במו עיניו שהרבי הולך בין החסידים ומעורר שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" מן ההכרח שיתחיל ללמוד מה אומר הרבי בעניין זהותו של משיח ומה אומרת תורתנו הקדושה בענייני משיח וגאולה ויוכל להתפעם מהתיאום המדהים בין דברי הרבי לתורה.

הָרַבִּי מליובאוויטש מֵעִיד עַל עַצְמוֹ שֶׁהוּא נְבִיא הַדּוֹר, וְכִנְבִיא הַדּוֹר הָאַחֲרוֹן, הוּא מְבַקֵּשׁ לְפַרְסֵם לְכָל אַנְשֵׁי הַדּוֹר שֶׁהוּא שׁוֹפֵט דּוֹרֵנוּ, יוֹעֵץ...

אם הינך רוצה ללמוד על רגל אחת מהו עניינה של חסידות חב"ד?... מהי עוצמתו של "רבי"?... מהי מעלת 770?... מנין שואבים חסידי חב"ד את הכוחות לאהבת ישראל ולעבודת ה...

זהו מכתב שנשלח בצורת עלון לאלפי אנשים מהם רבנים ומהם מרצים באוניברסיטאות ובעיקר ל"עמך ישראל" הקדושים, ומצוה להפיצו בכל מקום. תוכנו מסביר על רגל אחת את אמונת החסידים...

הַמָּשִׁיחַ אֵינוֹ חֲלוֹם - הַמָּשִׁיחַ הוּא דָּבָר מְצִיאוּתִי. הַקֹּשִׁי לְהָבִין שֶׁהָרַבִּי הוּא מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ נוֹבֵעַ בְּדֶרֶךְ כְּלָל מֵחֹסֶר יְדִיעָה בְּעִנְיְנֵי...

הרבי מתאים לזהותו של משיח על פי המקורות : הרבי מבית דוד, הוגה בתורה, צדיק – יסוד עולם, נביא הדור האחרון – נביא הגאולה. והוא מודיע לנו שהוא המשיח עוד בזמן הגלות. הוא חי ברומי של...

הגאון המקובל - ר' מרדכי אליהו זצ''ל אמר על הרבי: ראיתי שהוא למעלה ממלאך, כי הרבי אינו מחכה שיבקשו תורה מפיו. אלא דואג במסירות נפש להפיץ את התורה חוצה, מוסיף והולך...

עָלֵינוּ לִזְכֹּר וְלָדַעַת, שֶׁאָנוּ שְׁלוּחָיו שֶׁל הַמֶּלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, וְלָכֵן עָלֵינוּ לְהִתְקַשֵּׁר אֵלָיו, לִלְמֹד תּוֹרָתוֹ וּלְקַיֵּם אֶת הוֹרָאוֹתָיו בִּמְדֻיָּק....

בדורנו כבר מוסכם ומקובל שעל אף שבעבר חל איסור לגלות סודות התורה, משום "כבוד אלקים הסתר דבר", הנה עתה בדורות האחרונים, מאז דורו של האריז"ל החי - נשתנו הדברים, ע...

כפי שכותב האריז"ל (שער הגלגולים פי"ג ובספר ארבע מאות שקל כסף) שעלייתו של משיח אחרי שיתגלה אליו ה' וישלחו, ויכירוהו מקצת בני אדם אך עדיין לא יכירוהו כולם, היא כדוגמת...

כְּבָר הוֹדִיעוּנוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה וְהַחֲכָמִים הַבָּאִים אַחֲרֵיהֶם, שֶׁהַמָּשִׁיחַ יִהְיֶה צַדִּיק הַדּוֹר הָאַחֲרוֹן, וְהוּא יִתְגַּלֶּה עוֹד בִּזְמַן...

נאמנים עלינו דברי הרבי נשיא דורנו, שאמר בכמה וכמה שיחות קודש, ואף כתב וציוה לפרסם, שהרבי - נשיא הדור, הוא מלך המשיח. וכמו בקונטרס בית רבינו שבבבל ס"ה, וזלה"ק: "...

לנו יש רק מציאות אמיתית אחת, בלי מירכאות - מה שהרבי אומר. אם זה מתאים למציאות שרואות עינינו, מוטב. ואם לאו - סימן שהעיניים מתעתעות בנו, בשביל הניסיון האחרון הנדרש מאתנו, כדי לגלות...

מה צריך לעשות כדי להתעורר סוף סוף אל בוקר של ניחוח ופריחה לבנבנה שלא תיגמר לעולם. כיצד ניתן לחולל עתה נס שיעשה את מה שנס הנאו ההוא עשה אז. כי עם יד על הלב ועם כל הכבוד למצריים...

יסוד ענין החיים הנצחיים במלך המשיח הוא ממה שנאמר "חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד", ואמרז"ל שמשיח בן דוד ישאל ויבקש על החיים, וה' יבטיחו, ועי"ז...

מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ הוּא חָכָם עָצוּם. חָכְמָתוֹ נִפְלָאָה מֵחָכְמַת שְׁלֹמֹה. הוּא בַּעַל רוּחַ הַקֹּדֶשׁ וְנָבִיא גָּדוֹל, וּבִנְבוּאָתוֹ יִגְדַּל אַף עַל מֹשֶׁה רַבֵּנוּ. הוּא...

חוֹבַת הַצִּפִּיָּה לַיְּשׁוּעָה וְהָאֱמוּנָה בַּמָּשִׁיחַ, תַּכְלִית הַבְּרִיאָה, הִיא מִצְוָה, אַחַת וְרִאשׁוֹנָה מִתּרי"ג הַמִּצְווֹת, וְעִקַּר הָעִקָּרִים שֶׁבְּעִקְּרֵי...

תקופה זו קשורה עם אשה בישראל, הרבנית נ"ע, שכן זהו עניינן המיוחד של נשי ובנות ישראל, לעשות את הדירה שתהי' דירה נאה דווקא... על ידי עבודתן במצוות המיוחדות לנשים ובנות מתוך...
הפתגם היומי
שכינה מדברת מגרונו של המתפלל

כְּשֶׁהַמִּתְפַּלֵּל אוֹמֵר: "הַשֵּׁם שְׂפָתַי תִּפְתַּח", מִיַּד מִתְלַבֶּשֶׁת בּוֹ הַשְּׁכִינָה וּמְדַבֶּרֶת מִגְּרוֹנוֹ אֶת הַתְּפִלָּה. וְכַאֲשֶׁר הוּא מֵבִין וּמַאֲמִין בָּזֶה, נוֹפֶלֶת עָלָיו יִרְאָה וְגַם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְצַמְצֵם עַצְמוֹ וְשׁוֹרֶה אֶצְלוֹ (עַל פִּי כֶּתֶר שֵׁם טוֹב קצ"ח).   

אוצר פתגמים
צחוק בצד
חידה
קרעו אותו לחתיכות, סלקו אותו מהבית, שרפו אותו עד שהפך לאפר, ביקשו להופכו לעפרא דארעא... בקיצור, הפכו אותו לאין ואפס. אולם הוא צחק ואמר: חכו רק שבוע אחד, ותראו איך שתתחננו שאחזור אליכם. ניחשתם מי אני? ...חמץ...
צרור בדיחות
פינת המוסיקה
מרדכי ברוצקי בניגון התוועדות ישן מליובאוויטש
קרא עוד
אור אין סוף ברוך הוא
אור אין סוף ברוך הוא
הממלא כל עלמין
היה הוה ויהיה בשוה
גם במקום זה
שאני עליו
צפה בוידאו
אם הינך רוצה ללמוד על רגל אחת מהו עניינה של חסידות חב"ד (חכמה בינה דעת)?... מהי עוצמתו של "רבי"?... מהי מעלת 770?... מנין שואבים חסידי חב"ד את הכוחות שלהם לאהבת ישראל ולעבודת ה' במסירות נפש ובשמחה שאין לה אח ורע?... למד קונטרס בית רבינו שבבבל.