כל התכנים בנושא: הרבי מליובאוויטש

צפה בוידיאו

שיירת אופניים בתל אביב לכבוד יום הולדת המאה ושלוש עשרה של הרבי. י"א ניסן ה'תשע"ה.

מאמר זה הוא האחרון לעת עתה שחולק על ידי הרבי מליובאוויטש, בו הוא מלמדנו שבימינו העבודה אינה דוקא מסירות נפש, כתית למאור, גילוי היחידה. העבודה היום היא שהגאולה צריכה להיות חלק מהמציאות שלנו...

הרבי מליובאוויטש מה"מ מסביר שהתורה היתה ראויה להתחיל מ"החודש הזה לכם ראש חודשים" (חודש ניסן דוקא), ללמדנו שנוסף לעבודת ה' הרגילה והתמידית יש להחדיר בעבודה המעשית בפועל הנהגה ניסית.

קטע מחגיגות יום ההולדת לרבי שליט"א מלך המשיח תשע"ג אחרי ההתוועדות במרכז חב"ד העולמי 770 ברוקליו ניו יורק.

סרט לכבוד יום הולדתו של הרבי בתאריך י''א בניסן - יום מסוגל לברכה והצלחה לכל אחד מאתנו.

במאמר הרבי "באתי לגני" תשל"ו מסביר הרבי, שהתואר צבאות הוי׳ לישראל התחיל מזמן יציאת מצרים. וכמו שכתוב: בעצם היום הזה יצאו כל צבאות הוי׳ מארץ מצרים...

באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשל"ו מאמר שני. במאמר זה של הרבי מסביר הרבי שעל ידי הביטול מקבלים את התורה ומצוותי', ועל ידם משנים את העולם הזה התחתון שיהי' דירה...

הרבי מחלק דמי חנוכה ביום א' טבת ה'תשנ"ב. בכל שקית שטר של דולר ומטבע של דולר. ואנו עדיין מצפים לדמי חנוכה של הגאולה האמיתית והשלימה.

בסרטון זה ניתן לראות מקצת מהנהגות הרבי מלך המשיח בחג הסוכות בשנת ה'תשמ"א בזמן התפילות, ההושענות, העליה לתורה ועוד.

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח נלחם מלחמות ה' ומנצח הגדיל לעשות שינויים ביהודי העולם כולו. והנה אפילו בצרפת שדגלה ב"חופש" וב"השכלה", עד שיהודים רבים נפלו ברשתה, רבים חוזרים בתשובה והופכים לחסידי חב"ד.

הרבי הריי"צ מסביר במאמרו באתי לגני אות יא את העניין שעם ישראל נקראו צבאות ה'. מבאר הרב זמרוני.

הרב זמרוני מבאר את מצוות התפילה על פי מאמר באתי לגני חלק ב' עמ' קד אות ג.

ביאור המושג "שטותא דקדושא" על פי מאמר הרבי "באתי לגני" ח"ב עמ' קד אות ב על ידי הרב זמרוני.
צפה בוידיאו

תקציר הביאור לפרק השנתי ממאמר באתי לגני יו"ד שבט תשל"ה מפי קודשו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו.
צפה בוידיאו

הרב זמרוני מלמד מאמר באתי לגני תש"י אות י"ד.
צפה בוידיאו

תהלוכה מרשימה של טנקי מצוות לכבוד יום ההולדת של הרבי בי"א ניסן ה'תשע"ד ב770.
צפה בוידיאו

שירה אדירה וריקודים סוערים בכינוס הגדול באצטדיון ארנה לכבוד יום ההולדת של הרבי י"א בניסן ה'תשע"ה.
צפה בוידיאו

שרים לכבוד הרבי ושלוחיו בעולם בכינוס הגדול שהתקיים לכבוד י"א ניסן ה'תשע"ה - יום הולדת של הרבי.
צפה בוידיאו

בקליפ ההמנון של קבלת המלכות על ידי אורו של משיח תשע''ג מבטאים הילדים את הגעגועים לרבי.

סרטון נפלא על התפשטות אור הגאולה בעולם ע"י רבותינו נשיאנו - נשיאי חב"ד לדורותם, ובעיקר ע"י כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שהכריז "ענווים הגיע זמן גאולתכם" וכל עם ישראל מחכה ומצפה לבא הגאולה בפועל ממש.

לרגל יום הולדתו ה-110 של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו הופק סרטון וידיאו על הבית שהפך במהלך השנים להרבה יותר מסמל הבית שמשמש כמרכז חב"ד העולמי על כל פעולותיה של תנועת חב"ד.

הרב יוסי גינזבורג מבאר את ה"דבר מלכות" לפרשת שלח. מה היה חטא המרגלים על פי תורת הסוד? פרשת ציצית ועוד.

האם על בני להמשיך ללמוד בפוניבז? שואל האב את הרבי. והרבי עונה: כן, שימשיך ללמוד, למרות היותו אב לחמישה ילדים, ואף שאמו רוצה שיתחיל לעבוד.

מאמר דברי אלוקים חיים מפי הרבי בערב ראש השנה תשמ"א. המאמר מבאר את מעלתו של האדם בחיר הנבראים שנברא ביום השישי לבריאת העולם, ולכן יום זה השישי חשוב יותר מהיום הראשון לבריאת העולם.

קטעי וידאו נבחרים עם הרבי מליובאוויטש מה"מ כולל פגישה מרגשת עם הרב אליהו זצ"ל.

הרבי מליובאוויטש מעודד מחזק ונותן הרבה כח, כך שהחסידים מרגישים לאפשר להתגבר על בעיות העולם.

הרבי הוא אוהב ישראל האמיתי וכאן מלמד זכות על כל יהודי ומבטיח שה' יגאל את כל ישראל עוד קודם שיעשו תשובה, כמו שכתוב: והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.

הרב אנטיזאדה מספר סיפור מופת של הרבי - הצלת נפש על ידי קיום הוראות של הרבי באגרות קודש.

הרבי מליובאוויטש בשיחה עם ראש עיריית ניו יורק מבטא את אהבת האדם שבו, ומדגיש שאין הבדל בין העמים, אין הבדל בין שחורים ללבנים, לכולם תכלית אחת לעשות את רצון ה' בעולם.

הרבי מלך המשיח שליט"א יושב בבית חיינו - 770, ומשם מנהל את כל ענייני העולם, מאחר שמכיר כל פינה בעולם ויודע כל מה שקורה בכל מקום.

הרבי שליט"א מלך המשיח ניצח את כל הרופאים. הרב הרטמן, מחנך חב"די ותיק, נין ונכד לאדמו"ר הזקן מספר סיפור מדהים על לידת ילדיו הראשונים, אחרי שאחד הרופאים אמר לו שיצמחו לו שערות על כפות ידיו אם יהיו לו ילדים. אולם בעקבות הדרכת הרבי הכל השתנה.

קטעי וידאו מחלוקת הדולרים עם הרבי מליובאוויטש: כשעובר חבר הכנסת מר אלי דיין, מטיל עליו הרבי שליחות לפרסם שתפקידה של הכנסת הוא לכנס את כל בני ישראל תחת כנפי השכינה. קטע נוסף של קצין הכנסת מר איתן בן אליהו מציג בפני הרבי תמונה של הכנסת.

הרב יוסי ג'ייקובסון בבית חיינו - 770 מספר לתלמידי ישיבת חב"ד סיפור ששמע מבעל המעשה עצמו, הרב פנחס טייץ מניו ג'רסי, שהיה נוסע לברית המועצות בתקופה הקומוניסטית של "מסך הברזל", ולפני הנסיעות היה נכנס לרבי שליט"א מלך המשיח.

הרבי מליובאוויטש על פדיון הספרים, וחלוקת דולרים בה מדובר על חשיבות הדפסת והפצת חידושי התורה.

שיחת הרבי אודות תוקפו של הרבי הריי"ץ ביחס לשלטון הקומוניסטי. הרב יאלעס משוחח עם הרבי על חידושיו בהלכה, הרבי מעודד. ובחלוקת דולרים בן-ציון גרינברג מבקש ברכה שארץ ישראל תשאר חזקה ושלימה. עונה לו הרבי, בך הדבר תלוי.

ילד הפלא יונתן שיינפלד בשיר המרגש "אוי רבי" מתוך עצרת הזיכרון לנרצחי ממובאי בחב"ד. העולם רוצה משיח! כולם מחכים לרבי!

הרבי מליובאוויטש רומז ברורות שהוא המלך המשיח, שמשיח מנחם שמו, ושהוא

הרבי שהוא מקור אנרגיה לחסידיו מסביר, ששני יהודים נפגשים כדי לעזור ליהודי שלישי, ומכאן ברור למה מחלק הרבי דולרים לצדקה לכל מי שמגיע אליו.

הרבי מליובאוויטש מעודד השקעה בארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא אחד המקומות הבטוחים ביותר בעולם להשקעות.

כוהנים שליחים של הרבי מברכים את הרבי בברכת כוהנים והרבי מחזיר להם ברכות כפולות ומכופלות.

רבותינו נשיאינו העריכו מאוד את חוש הציור. בסרטון שלפניכם הרבי מליובאוויטש משוחח שיחה ידידותית עם הצייר.

חסידי חב"ד שרים את הניגון 'לכתחילה אריבער' [=מלכתחילה צריך ללכת מלמעלה], המיוחס לאדמו"ר המהר"ש (אדמו"ר הרביעי של חב"ד), בהתוועדות עם הרבי מליובאוויטש בו' תשרי תשמ"ג.

שיחת הרבי לנשי ובנות ישראל בכ"ח אייר ה'תנש"א כהבנה לחג השבועות בלשון רכה ואוהבת.

הרבי מסביר לאשה שסיפרה לו שקיבלה מכתב מלא שטויות המחייב כביכול תגובת שרשרת ואומר, שאין היא צריכה להגיב על כך - "מאותות השמים אל תחתו".

הרב ישראל הרשקוביץ,שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לאופקים, ורב קהילת חב"ד בעיר, נואם בהתוועדות ה' טבת "דידן נצח" תשע"ג, בבית חיינו - 770 מעניינא דיומא.

התוועדות ה' טבת - דידן נצח - בכפר חב"ד. רואים ריקודים של הרגשת ניצחון והתפרצות מרגשת של הרב יצחק לנדא.

הרב ראובן מטוסוב נואם בפארבריינגען ה' טבת תשע"ב בכפר חב"ד בין ריקוד לריקוד, ומסביר את עניינו המיוחד של ה' טבת - דידן נצח.

במשפט הספרים פסק בית המשפט הפדרלי בארה"ב שלרבי שליט"א מלך המשיח יש דין של מלך. ומכיוון שמלך לא מעיד בבית משפט, לכן לא תבעו את עדותו! צפו בחגיגת הכתרת המלך.

שמחת "דידן נצח" של ה' טבת תשמ"ז ממשיכה להדהד באוזני החסידים ואין הם פוסקים לרקוד ולשיר לכבוד הניצחון במשפט הספרים בכל שנה בה' טבת.

בהתוועדות ה' טבת בכפר חב"ד אוירה חמה ומשפחתית, ומי שלא השתתתף בהתוועדות זו יכול לטעום קצת מזה בסרטון זה.
הפתגם היומי
שכינה מדברת מגרונו של המתפלל

כְּשֶׁהַמִּתְפַּלֵּל אוֹמֵר: "הַשֵּׁם שְׂפָתַי תִּפְתַּח", מִיַּד מִתְלַבֶּשֶׁת בּוֹ הַשְּׁכִינָה וּמְדַבֶּרֶת מִגְּרוֹנוֹ אֶת הַתְּפִלָּה. וְכַאֲשֶׁר הוּא מֵבִין וּמַאֲמִין בָּזֶה, נוֹפֶלֶת עָלָיו יִרְאָה וְגַם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְצַמְצֵם עַצְמוֹ וְשׁוֹרֶה אֶצְלוֹ (עַל פִּי כֶּתֶר שֵׁם טוֹב קצ"ח).   

אוצר פתגמים
צחוק בצד
חידה
קרעו אותו לחתיכות, סלקו אותו מהבית, שרפו אותו עד שהפך לאפר, ביקשו להופכו לעפרא דארעא... בקיצור, הפכו אותו לאין ואפס. אולם הוא צחק ואמר: חכו רק שבוע אחד, ותראו איך שתתחננו שאחזור אליכם. ניחשתם מי אני? ...חמץ...
צרור בדיחות
פינת המוסיקה
מרדכי ברוצקי בניגון התוועדות ישן מליובאוויטש
קרא עוד
אור אין סוף ברוך הוא
אור אין סוף ברוך הוא
הממלא כל עלמין
היה הוה ויהיה בשוה
גם במקום זה
שאני עליו
צפה בוידאו
אם הינך רוצה ללמוד על רגל אחת מהו עניינה של חסידות חב"ד (חכמה בינה דעת)?... מהי עוצמתו של "רבי"?... מהי מעלת 770?... מנין שואבים חסידי חב"ד את הכוחות שלהם לאהבת ישראל ולעבודת ה' במסירות נפש ובשמחה שאין לה אח ורע?... למד קונטרס בית רבינו שבבבל.