כל התכנים בנושא: התוועדות חסידית

מהסיפור על סוסי הקוזקים אפשר ללמוד הרבה על עבודת ה', ללמוד מהי הקרבה, מהי מסירות, מה הפירוש לתת את הכל למען המטרה, להחזיק מעמד בגבורה בתנאים הקשים ביותר ועוד ועוד.

היום נדרשת מאיתנו מסירות נפש ועקשנות תקיפה ובלתי מתפשרת, יחד עם אהבה ואחדות אמיתיים להביא את הגאולה. מסירות נפש של "אל ייבוש מפני המלעיגים" ומסירות נפש של "אנא נסיב...

הרבי מלך המשיח שליט"א הוא טוב מוחלט ונצחי, וה"כלי" לקבל את הטוב הזה הוא, לימוד תורתו ומילוי הוראותיו הקדושות, המצוות והפרטים בהם נתן את עצמו, בביטול מוחלט.

התוועדות חסידית לילדים - על משמעות "משחק המחבואים" בעולם על פי המשל של האב המתחבא מבנו רק כדי שהבן יחפש אותו. ואכן ההסתר הוא בשביל הגילוי.

התוועדות י"ט כסלו עם הרב זמרוני ציק ב"מרכז משיח וגאולה" בירושלים. חסידים ומקורבים נהנים מטעימה של שמחת הגאולה האמיתית והשלימה.

התוועדות חסידית נלהבת בחברון בי"ט כסלו - חג הגאולה של אדמו"ר הזקן. י"ט כסלו הפך לחג של עם ישראל על כל זרמיו בגלוי.

שיר חדש מיוחד שרים החסידים בשמחה ובהתלהבות. שיר שחובר לכבוד היום הגדול י"ט כסלו - חג החגים - בכפר חב"ד ע"י המלחין מונה רוזובלום... צילום שניאור שיף 0525960011.

חסיד רוקד סולו ריקוד חסידי בהתוועדות חסידית של חסידי חב"ד לצלילי תזמורת מדהימה.

חסידים קרובים זה לזה כאחים ואף למעלה מזה, בהתוועדות חסידית רואים בפועל ממש את השמחה של החסידים בשירתם ובניגונם, ובמיוחד את חוסר הפער והעדר המחיצות בין צעירים למבוגרים בין מורים לתלמידים וכו'. כולם שוים!

ניגון המבטא את השתוקקות החסידים לבוא אל רבם ולשמוע דברי חסידות ולכן גם בהיותם בדרך, למרות טלטולי וקשיי הדרך אינם דואגים אלא מקווים ובוטחים שתיכף באים אל הרבי, ושם יהי' "משקה" -- לרוות את הצמאון האמיתי לדבר ה'.

בניגוד לדורות הקודמים בהם היו הרבה ניגונים איטיים ועמוקים, ניגוני התעוררות, הרי שהרבי בדורנו מעודד ניגוני שמחה קצרים שגורמים התלהבות המעוררת שמחה רבה. ואכן הרבי מעודד אותנו לשמחה בטהרתה ואומר שזה מה שיביא את הגאולה.

ניגון התוועדות עם הרבי בחג הגאולה י''ב תמוז. כמה מרגש לראות את היחס האישי והחם של הרבי לכל המשתתפים בהתוועדות. כל אחד זוכה לתשומת לב של הרבי בין שהוא חסיד בין שעדיין אינו חסיד.

הרבי אינו רק הוגה בתורה מאין כמוהו שמשפיע גשמיות ורוחניות בכל העולם, אלא הוא קרוב לכל עם ישראל שכולם חסידיו. ותענוג גדול הוא להיות במחיצתו ולשיר אתו בהתוועדויות החסידיות.

בימים טרופים אלה של שינויים גדולים בעולם בכלכלה ובפוליטיקה ובחברה, כשיש גם הרבה שינויים בטבע רעידות אדמה וכו', לא נותר לנו אלא לשיר ולרקוד ולצפות לגאולה האמיתית והשלימה שתהיה מיד ממש!

התוועדות חסידית פועלת ישועות בקרב הארץ יותר ממה שיכול לפעול המלאך מיכאל סניגורם של ישראל שיש בה ביטוי נפלא לאהבת ישראל המתאספים ביחד לעסוק בענייני קדושה: לימוד תורה, תפילה וגמילות חסדים מתוך אמונה חזקה ושמחה גדולה.

איוב - "לא הי' ולא נברא"? לפי ביאור ה"מתנגד" אכן הוא לא הי' ולא נברא ורק משל הי' ללמד כיצד על האדם להתמודד עם הייסורים הבאים עליו * לפי ביאור...

הרב סיפר לאשה את סיפור קניית המפה, והיא ביקשה ממנו לבדוק אם בפינה הימנית התחתונה של המפה רקומות האותיות EBG. ואכן הרב מצא את הרקמה של אותיות אלה.

מנהג ידוע בקרב יהודי מרוקו, שבחצות היום של תשעה באב, זמן של לידת המשיח, זמן ראוי לגאול את ישראל, הנשים מכינות הבית לכבוד התגלות המשיח.

המסר של חג השבועות, חג מתן-תורה הוא שלא להשאיר את הדברים ברוחניות, למעלה, אלא דווקא להוריד אותם למטה, בפשטות, בגשמיות, בתחתון שאין למטה הימנו.

ה"תרופה" לכל המחלות של עקבתא דמשיחא, שזהו יסוד ועיקר החסידות, היא לפני הכל ואחרי הכל, האמונה הפשוטה, ללא חכמות וללא התחכמויות. רק זה היסוד הבריא שעליו אפשר וצריך לבנות...

כדי לצאת מהמציאות שלי, מה"אני" שלי, כדי להתבטל לאלוקות באמת - צריך לכל לראש להתקשר לרבי, ללמוד חסידות וללכת בדרכי החסידות: כשם שב"עולם קטן זה האדם", העובדה שכל...

כאשר עומדים אנו בערב חג הגאולה י"ט בכסלו, ראש השנה לחסידות, חייבים להזכיר שוב ושוב, ולא לתת לעצמנו ולא לאחרים לשכוח ולהשכיח את העיקר – את משמעותו הפנימית האמיתית והעיקרית של...

השליחות המיוחדת שלנו, המודגשת במיוחד בשבועות אלו, היא כפי שנצטווינו באותה שיחה נפלאה ומיוחדת משבת פ' שופטים ה'תנש"א: "לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה...

אנו הקטנים והשפלים, שוכני בתי חומר, מנסים להבין את דרכיו של הקב"ה, מה קורה כאן, מדוע ולמה הוא נוהג כפי שהוא נוהג, ומגיעים למסקנה מוחלטת על פי השכל האנושי ואפילו על פי השכל...

אדם צריך להשליך את יהבו על הקב"ה שייטיב לו בטוב הנראה והנגלה. וכאשר הוא סומך על הקב"ה לבד, אזי ההנהגה עמו מלמעלה הוא מידה כנגד מידה. שהקב"ה שומר עליו ומרחם עליו, גם...

מה רב כוחה של התוועדות חסידית כאשר היא נערכת באוירה חמה, כשחסידים יושבים בצותא ולוגמים קצת משקה על מנת לעורר את פנימיות הנפש, על מנת להתחמם ולחמם את הלב לכל דבר שבקדושה.

בקשר ליום הבהיר י"ט טבת. למרות שהרבי שליט"א לא קבע אותו ליום-טוב וליום התוועדות וקבלת החלטות טובות, והוא קשור "רק" אל הרבי אישית – הרי דווקא יום זה מבטא את...

אומר לך, עונה אותו יהודי: מבחינתי לא השתנה אז דבר. אני הייתי מוכן ורוצה ומשתוקק להמשיך את טקס הנישואין עד תומו ולהתחתן עמה. אלא שברגע האחרון, כשעמדתי כבר לפני השופט, ראיתי מולי את...

הרבי שליט"א מכיר כל אחד בפרטי פרטיות ואוהב אותו כבן יחיד שנולד להורים זקנים לעת זקנתם, והרבה יותר. הוא מביט בי ברחמים רבים, מושיט לי את יד קדשו להוליכני בכל פרט בגשמיות, עד...

כאשר יקויים בכל אחד מאתנו מה שאמר הבעל שם טוב, שכל אחד מבני ישראל יכול לעבור את הים על מטפחת אם רק מאמין באמונה פשוטה, הרי שבוודאי נוכל כולנו ביחד לפעול את תכלית הכל - ההתגלות...

נמצאים אנחנו בעקבתא דמשיחא, בסיומא דעקבתא. והעבודה, לגמור המשכת השכינה, ולא רק שכינה כי אם עיקר שכינה, ובתחתונים דווקא.

תורת החסידות משנה את כל הגישה ואת כל ההתייחסות אל הקב"ה. או יותר נכון לומר שאין היא משנה אלא היא מגלה את המציאות האמיתית. היא מגלה את הקשר הנצחי שבין היהודי לא-לוקיו. וממילא...

התועדות חסידית מחיה ומעמידה את החסיד במעמד ומצב נפשי גבוה יותר, כי בהתועדות עוזרים ליהודי בדברי עידוד ועצה טובה עד למעשה בפועל ובאופן נצחי. מכאן שעיקר עניינה של התוועדות חסידית...

אנו מצדנו צריכים לפרסם בפרסום הכי גדול, להפיץ ולעשות הכל, כדי שכל יהודי ישמע ויידע שלא אלמן ישראל חס ושלום. יש רבי בישראל ויש את מי לשאול, ובמילא שלא יזיז יד או רגל ללא עצתו...
הפתגם היומי
שכינה מדברת מגרונו של המתפלל

כְּשֶׁהַמִּתְפַּלֵּל אוֹמֵר: "הַשֵּׁם שְׂפָתַי תִּפְתַּח", מִיַּד מִתְלַבֶּשֶׁת בּוֹ הַשְּׁכִינָה וּמְדַבֶּרֶת מִגְּרוֹנוֹ אֶת הַתְּפִלָּה. וְכַאֲשֶׁר הוּא מֵבִין וּמַאֲמִין בָּזֶה, נוֹפֶלֶת עָלָיו יִרְאָה וְגַם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְצַמְצֵם עַצְמוֹ וְשׁוֹרֶה אֶצְלוֹ (עַל פִּי כֶּתֶר שֵׁם טוֹב קצ"ח).   

אוצר פתגמים
צחוק בצד
חידה
קרעו אותו לחתיכות, סלקו אותו מהבית, שרפו אותו עד שהפך לאפר, ביקשו להופכו לעפרא דארעא... בקיצור, הפכו אותו לאין ואפס. אולם הוא צחק ואמר: חכו רק שבוע אחד, ותראו איך שתתחננו שאחזור אליכם. ניחשתם מי אני? ...חמץ...
צרור בדיחות
פינת המוסיקה
מרדכי ברוצקי בניגון התוועדות ישן מליובאוויטש
קרא עוד
אור אין סוף ברוך הוא
אור אין סוף ברוך הוא
הממלא כל עלמין
היה הוה ויהיה בשוה
גם במקום זה
שאני עליו
צפה בוידאו
אם הינך רוצה ללמוד על רגל אחת מהו עניינה של חסידות חב"ד (חכמה בינה דעת)?... מהי עוצמתו של "רבי"?... מהי מעלת 770?... מנין שואבים חסידי חב"ד את הכוחות שלהם לאהבת ישראל ולעבודת ה' במסירות נפש ובשמחה שאין לה אח ורע?... למד קונטרס בית רבינו שבבבל.