כל התכנים בנושא: הרבי

הפרק של הרבי לשנת ה'תשע"ז הוא פרק קט"ז – "אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוניי"… את הפרק הלחין הרב דויד כהנוב וחסידי חבד שרים אותו בהתלהבות.

בשיחת הרבי לפרשת ויצא מסביר הרבי, שכאשר יצא יעקב מבאר שבע לחרן, לחרון אף של עולם, ניתנו לו כוחות מיוחדים להפוך את העולם לעולם טוב יותר.