ללמוד מבעלי חיים לעשות חסד

ללמוד מבעלי חיים לעשות חסד. אם ברבור שאין בו דעת עושה חסד ומאכיל דגי זהב שאינם בני מינו, קל וחומר שאנו בני אדם בעלי שכל ורגש, עלינו לעשות חסד עם מי ששונה ממני.