מלחמת יום הכיפורים

הקראת כתבה
יום שישי כ״ד שבט ה׳תשע״ח
הנס הגדול של מלחמת יום הכיפורים היה שלמרות שבאה בהפתעה הצליח צה"ל להדוף את הכוחות שתקפו בשתי החזיתות, וגם להסב לאויב מכות קשות ולכבוש שטחים חדשים.
מאת הרב רפאל חרותי
פרשת צו (2)

נס מלחמת יום הכיפורים

הנס הגדול של מלחמת יום הכיפורים היה שלמרות נתוני פתיחה נוראים הצליח צהל להדוף את הכוחות שתקפו בשתי החזיתות, להסב לאויב מכות קשות ולכבוש שטחים חדשים.

נס נוסף: עצירתם הבלתי מובנת של שני הצבאות כשאיש לא עמד בדרכם.

ולאור הצלחותיהם הגדולות הייתה מדהימה ובלתי מובנת העצירה שלהם לפתע!

ומה הקשר לגאולה?

מובא בנבואת זכריה 'חדרך ודמשק מנוחתו' ומסבירים הספרי ומדרש רבה ש'חדרך' אמור על משיח שהוא חד לאומות העולם ורך לישראל, ו'דמשק מנוחתו' – שעתידה ירושלים להגיע עד דמשק.

לפי זה מובן מדוע נאמר במסכת חלה 'הקונה בסוריה כקונה בפרוור שבירושלים' – שכן לסוריה (דמשק) שייכות מיוחדת דווקא לירושלים, ירושלים לא תזוז ממקומה אלא דמשק תהפוך להיות פרוור שלה. כדי 'לטעום מימות המשיח' ע"ד מה שנאמר בהלכות שבת: 'טועמי' חיים זכו'  הרי דברי חז"ל שלעתיד לבוא תגיע ירושלים עד דמשק צריכים להתקיים בפועל כטעימה כבר עכשיו.

במלחמה זו הייתה "טעימה" מימות המשיח כאשר נכבשו חלקים מסוריה!

 

פרסום תגובה חדשה

test email