מסימני הגאולה

הקראת כתבה
יום רביעי ח׳ תשרי ה׳תשע״ח
שלושה מקובלים: הרב עדס, הרב בניהו שמואלי ועוד מקובל אשכנזי שהיו בכותל, ראו שלושה סימנים שהגאולה קרובה ממש.
משיח וגאולה

 

עוד סימנים לגאולה הקרובה

שלושה מקובלים: הרב עדס, הרב בניהו שמואלי ועוד מקובל אשכנזי שהיו בכותל, ראו שלושה סימנים שהגאולה קרובה ממש.

שמועה צוברת תהודה מהדהדת ברחובות ירושלים. הרב בניהו שמואלי הרב עדס ועוד מקובל אשכנזי היו בכותל ומעידים על שלושה סימנים שהגאולה בפתח:

ראשית, יש איזה צמח הצומח באבני הכותל ומוציא פירות.

שנית, יש אבן שמזילה "דמעות" כל תשעה באב. ו"דמעות" אלה נוהגים רבנים אלה למרוח על פניהם. בשנה שעברה היו ה"דמעות" מלוחות, והשנה – מתוקות!

שלישית, יש מקווה ברובע היהודי ומצאו את המקור למקווה שמתמלא מעצמו!

המקובלים האלה הודיעו ופרסמו דברים אלה בהתרגשות רבה בליל מוצאי תשעה באב ה'תשע"ז, ואמרו, שאלה סימנים ברורים המעידים שמשיח קרוב מאוד, ומה שעלינו לעשות הוא להאמין באמונה שלימה, ש"הנה הנה משיח בא!" כמו שניבא הרבי מלך המשיח, נביא הגאולה, שדבריו חיים וקיימים לעד. כמובן, גם עלינו להמשיך להתפלל לבואו של המשיח ביתר שאת וביתר עז, ולצפות לו בכל רגע ורגע שיבוא, ואז יתגלה.

מובן שצריך להתכונן לבואו של המשיח, החל מהכנת בגדים, אותם נלבש כאשר נקבל את פניו, וכלה בחזרה בתשובה!

זה יכול לקרות עוד היום! עוד הערב!

אין הדבר תלוי אלא בנו!

פרסום תגובה חדשה

test email