עולם האצילות – עשר כוחות הנפש (הגלויים)

יום חמישי כ״ב תמוז ה׳תשע״ב
"עולם האצילות" הוא "עולם הספירות", שכל מציאותם הוא אלוקות. דוגמת עשר כוחות הנפש שבאדם (השכל והרגש), שמהוים חלק מאישיותו. המהות הגלויה של האדם הם שכלו ורגשותיו. ולמרות זאת הם רק כוחות הנפש ("כוחות" ולא "עצם"), שכן הנפש עצמה היא "פשוטה" ובלתי מוגבלת ואין בה חלוקה לכוחות פרטיים כלל. כך עולם האצילות. הספירות שבו אינם ח"ו דבר נפרד מאלוקות אלא הם כוחות אלוקיים, ואין כאן שום נתינת מקום לנבראים כלל.
מאת הרב לויצ"ח גינזבורג
אשכולות

 

למעלה מעולמות בי"ע (בריאה יצירה עשיה), שנמשלו ללבושי הנפש, הוא "עולם האצילות" – "עולם הספירות". העולם שהוא "מקומם" של הכוחות האלוקיים, עשר הספירות, חב"ד חג"ת נהי"ם.

 

[בעולם האצילות ישנם גם "היכלות", "פרצופים" ואף "נשמות" (ו"מלאכים דאצילות"), אלא שאין אלו "נבראים, שהם "יש" ו"נפרד" מאלוקות, אלא נבראים שכל מציאותם הוא אלוקות, ואין כאן המקום לפרט, אך עיקר עניין עולם האצילות הם עשר הספירות].

 

המשל לזה למטה הם עשר כוחות הנפש, ובכללות: השכל והרגש של האדם. שכלו ורגשותיו של האדם אינם רק "לבושים" וכלי ביטוי, אלא הם מהוים חלק מאישיותו. המהות הגלויה של האדם הם שכלו ורגשותיו. אלא שלמרות זאת אין הם אלא כוחות הנפש (אמנם "כוחות" ולא "עצם"), שכן הנפש עצמה היא "פשוטה" ובלתי מוגבלת ואין בה חלוקה לכוחות פרטיים כלל.

 

כך עולם האצילות. הספירות שבו אינם ח"ו דבר נפרד מאלוקות (לא רק שהם נתהוו מאלוקות, אלא), הם אינם אלא כוחות אלוקיים, ואין כאן שום נתינת מקום לנבראים כלל. אך מאידך, הקב"ה עצמו הוא בלי גבול ואין סוף, והספירות אינם אלא כוחות פרטיים ומוגבלים שלו, שנאצלו ממנו, אך אינם עצמותו. (ועד כדי כך, שישנם ביטויים שלגבי הקב"ה עצמו הספירות הנעלות ביותר שוים ממש עם היש הגשמי של עולם העשיה).  

 

זהו גם הלשון "אצילות" בניגוד לבריאה: "לברוא" פירושו היווצרות של דבר חדש, יש מאין, ואילו "להאציל" פירושו לקחת "משהו" עליון יותר ו"להורידו" למטה.

 

וכמו שכתוב אצל משה רבינו "ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם", על שבעים הזקנים. אין כאן הכוונה שנוצר פה דבר חדש, אלא שנהייתה ירידה כלשהי ברוחו של משה כדי שתוכל להיות מזה השפעת בשר לישראל. כי לפני כן טען משה "מאין לי בשר", שהוא נעלה מדי מכדי להשפיע בשר גשמי, ועל ידי האצלת הרוח אל הזקנים נתאפשר שיהיה מרוחו של משה השפעת בשר, היינו שההשפעה נשארה של משה אלא שנהייתה בה ירידה שתתאים למקבלים. וכן בעולם האצילות, שהוא עדיין אלוקות, אלא שעתה ירד להיות כוחות פרטיים, שלא כמו בעצמותו יתברך, שהוא בלתי בעל גבול, כנ"ל.

 

("אצילות" נקרא גם "עולם הברודים", ואחד ההסברים לכך הוא משום שבו יש התכללות של הכוחות זה עם זה, כדוגמת הצבע הורוד הכולל בתוכו צבע אדום ולבן – גבורה וחסד).

 

*   *   *

ודאי שדרוש ביאור רחב מה עניינם של הספירות, וכיצד נתהוו, וכיצד מתהווה בי"ע (בריאה יצירה עשיה) מאצילות וכו', אלא שכאן אין זה מעניינינו. אנו מנסים כאן רק לשרטט את התמונה הכללית של סדר ההשתלשלות בכללותו, ואיך משתלב בו כל עולם פרטי.

 

עד כאן היו לפחות המשלים מוכרים לנו. מעתה, כדי להבין את העולמות הגבוהים יותר, נצטרך "לחפש" רבדים עמוקים יותר בנפש, ומהם יובן למעלה.

  

 

(סדר השתלשלות מאת הרב לויצ"ח גינזבורג, מובא כנספח לספר "פניני התניא" חלק א)

 

פרסום תגובה חדשה

test email