מאמרו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח "באתי לגני", יו"ד שבט ה'תשי"א

יום ראשון כ״ט תשרי ה׳תשע״ג
במאמר "באתי לגני" של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בי' שבט תיש"א (תשי"א) קובע הרבי את תפקידו, תפקיד הדור השביעי: "והנה זה תובעים מכל אחד ואחד מאיתנו, דור השביעי, דכל השביעין חביבין. דעם היות שזה שאנחנו בדור השביעי הוא לא על פי בחירתנו ולא על ידי עבודתנו ובכמה עניינים אפשר שלא כפי רצוננו, מכל מקום, הנה כל השביעין חביבין, שנמצאים אנחנו בעקבתא דמשיחא, בסיומא דעקבתא, והעבודה – לגמור המשכת השכינה, ולא רק שכינה כי אם עיקר שכינה, ובתחתונים דווקא". בכך רומז הרבי להיותו המלך המשיח.
מאת כ"ק הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו
מסגרת כחולה

 

את המאמר הראשון "באתי לגני" אמר הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בקבלו את נשיאות חסידות חב"ד בי' שבט תיש"א (ה'תשי"א).

 

במאמר זה קובע הרבי את תפקיד דורנו (הדור השביעי מאדמו"ר הזקן), דור אחרון לגלות וראשון לגאולה: "והנה זה תובעים מכל אחד ואחד מאיתנו, דור השביעי, דכל השביעין חביבין. דעם היות שזה שאנחנו בדור השביעי הוא לא על פי בחירתנו ולא על ידי עבודתנו ובכמה עניינים אפשר שלא כפי רצוננו, מכל מקום, הנה כל השביעין חביבין, שנמצאים אנחנו בעקבתא דמשיחא, בסיומא דעקבתא, והעבודה – לגמור המשכת השכינה, ולא רק שכינה כי אם עיקר שכינה, ובתחתונים דווקא".

 

במאמר זה רומז הרבי ברורות להיותו המלך המשיח.

 

במילים אלה פותח הרבי את מאמרו:

כותב כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, במאמרו ליום הסתלקותו, יו"ד שבט השי"ת:

באתי לגני אחותי כלה, ואיתא במדרש רבה (במקומו)  לגן אין כתיב כאן אלא לגני, לגנוני, למקום שהיה עיקרי בתחילה, דעיקר שכינה בתחתונים היתה. עד כאן לשונו. ולהבין דיוק הלשון עיקר שכינה, הנה בפירוש שכינה מבאר כבוד קדושת אדמו"ר הזקן שנקרא שכינה על שם ששוכנת ומתלבשת, מלשון ושכנתי בתוכם, שהוא ראשית התגלות אור אין סוף. והנה ממה שכותב שראשית התגלות אור אן סוף נקרא בשם שכינה, מובן מזה שענין שכינה הוא למעלה מעלה מאצילות גם כן, גם בבחינת האור שלפני הצמצום, שהרי ראשית ההתגלות הוא באור אין סוף שלפני הצמצום, וכמו שכתב כבוד קדושת אדמו"ר האמצעי כי הארת הקו וחוט לגבי עצמיות אור אין סוף נקרא בשם שכינה. כי ענין שכינה הוא בכל מקום לפי ענינו. לגבי אצילות הנה המלכות נקראת בשם שכינה. וגם בזה מה שמלכות דאצילות נקרא שכינה מבאר כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק שזהו דוקא כמו שנעשית בחינת עתיק לעולם הבריאה, אבל בהיותה באצילות היא מיוחדת עמהם (עם הספירות דאצילות) ולא שייך לשון שכינה. ומכל מקום אין זה סותר למה שכתוב לעיל שהקו נקרא בשם שכינה, כי שכינה שנאמר בדברי רבותינו ז"ל היינו מלכות דאצילות, ואף גם זאת רק כשנעשית בחינת עתיק לבריאה דוקא, אבל בשרשה, היינו כמו שהוא לגבי אור אין סוף, הנה גם הקו נקרא בשם שכינה. ואחד הטעמים מה שהקו נקרא בשם שכינה לגבי אור אין סוף, כתב ככבוד קדושת אדמו"ר מהר"ש לפי שהקו כוונת המשכתו בשביל שיתלבש בעולמות ונשמות ישראל, ולכן הנה גם בראשיתו נק' בשם שכינה…

 

לקריאת המאמר בשלימותו לחצו על הלינק שלפניכם: מאמרו הראשון של הרבי "באתי לגני" ה'תשי"א

,
עוד באותו נושא
תגובות / 28 תגובות

הרבי נביא הדור למה לא כל הרבנים יודעים את זה?
הרבי נביא הדור המאמר מסביר בצורה מרתקת ויפה את העניין שהרבי נביא הדור. צריך להפיץ את זה בין הרבנים, כדי שילמדו את כל העם שהרבי נביא ועל כן יש לציית לדבריו.
באתי לגני יישר כח על הדברים הנפלאים של הרבי.
באתי לגני אחותי כלה הרבי מחלק לנו אוצרות!
מאמר מדהים באתר מיוחד במינו פעם ראשונה שאני קורא מאמר זה, שחידש לי המון ומסביר לי מה זה חסידות חב"ד על כל מעלותיה.
באתי לגני מזה מתברר שכל שיר השירים שייך לגאולה.
באתי לגני אחותי כלה המאמר שמסביר את הכל! מאמר חובה לכולם!
באתי לגני אחותי כלה מאמר זה הוא האוצר הגדול של ימות המשיח!...
באתי לגני אחותי כלה אתר מדהים! מאמרים מרתקים! לא בא כבושם הזה!
באתי לגני אחותי כלה עכשיו אני מבין ששיר השירים הוא באמת משל ליחס בין הקב"ה לכנסת ישראל, וגנוזים בו סודות רבים.
באתי לגני אחותי כלה כבר במאמר הזה שהוא המאמר הראשון שהשמיע לנו הרבי רואים בפירוש שהוא מעיד על עצמו שהוא הוא המלך המשיח. מדהים!
באתי לגני מאמר עמוק ביותר! אוצר יקר!
באתי לגני אחותי כלה אשרינו שבדורנו קיבלנו את כל האוצרות הנפלאים! זכה דורנו לדברים נפלאים שלא זכו להם הדורות הקודמים אף שהיו נעלים מאיתנו. אכן, אנו ננס על גבי ענק!
יישר כח על האתר הנפלא! יישר כח!!! זהו אתר נפלא. אני כל כך שמחה שמצאתי את האתר המיוחד הזה. כל כך עשיר בתכנים יקרים ותוכן מקצועי ומסודר. יישר כח עצום לאחראיים.. אני כבר שמרתי אותו כדף הבית תעלו מחיל אל חיל... יחי המלך! בכבוד מורן
מאמר מדהים באתר נפלא האתר הזה מלא תוכן ויפה כל כך, שחייבים לעשות לו פרסום נרחב בפייסבוק, בבלוגים, באתרים אחרים. יישר כח גדול!
באתי לגני מאמר מרתק! האם כבר ממאמר זה רמז הרבי באופן ברור שהוא המלך המשיח?
באתי לגני אחותי כלה את המילים האלה שבגוף המאמר של הרבי יש להדגיש! "והנה זה תובעים מכל אחד ואחד מאיתנו, דור השביעי, דכל השביעין חביבין. דעם היות שזה שאנחנו בדור השביעי הוא לא על פי בחירתנו ולא על ידי עבודתנו ובכמה עניינים אפשר שלא כפי רצוננו, מכל מקום, הנה כל השביעין חביבין, שנמצאים אנחנו בעקבתא דמשיחא, בסיומא דעקבתא, והעבודה – לגמור המשכת השכינה, ולא רק שכינה כי אם עיקר שכינה, ובתחתונים דווקא".
באתי לגני אחותי כלה למה לא לומדים מאמר זה של הרבי בבתי הספר... או לפחות בישיבות?... לא כולם מכירים את המאמר הנפלא הזה.
באתי לגני אחותי כלה מאמר נפלא למדתי ממנו הרבה מאד על הקשר האמיתי של הקב"ה לעם ישראל, על השכינה, על הגאולה. באמת מצוה להפיץ ברבים.
באתי לגני אחותי כלה מאמר נפלא! עמוק ביותר! דברי אלוקים חיים! אין זה מאמר אחד. יש סידרה של מאמרי "באתי לגני" בשני כרכים. זכות גדולה וחובה נעימה מאד ללמוד אותם!
באתי לגני אחותי כלה את הספר "באתי לגני" בשני כרכים חובה לרכוש. הוא צריך להיות בכל בית. ויש ללמוד אותו בחברותות או בקבוצות. זה ממש תענוג!
מאמרים של הרבי תודה שאתם מכניסים מאמרים של הרבי, דברי אלוקים חיים! וממש מחיים אותנו. יישר כוחכם!
באתי לגני אחותי כלה אין ספק שזהו מאמר שחובה ללמוד אותו בעיון רב.
באתי לגני אחותי כלה חובה לקרוא את כל מאמרי "באתי לגני" של הרבי. זהו אוצר יקר ביותר ומחכים מאד!
באתי לגני אחותי כלה איפה אפשר להשיג את הספר "באתי לגני"?
באתי לגני אחותי כלה בכל ספריות חב"ד ניתן לרכוש את הספר "באתי לגני" בשני כרכים.
באתי לגני מאמר זה חובה להפיץ ברבים. רק על פי מאמר זה רואים בפירוש שהרבי מעי על עצמו שהוא מלך המשיח.
באתי לגני אפילו על פי שם המאמר: "באתי לגני" רואים רמז ברור על הורדת שכינה לעולם. חוץ מזה שבהרבה מאמרים ושיחות של הרבי הוא אומר דברים מפורשים על זהותו כמשיח. יחי המלך המשיח!

פרסום תגובה חדשה

test email