ברכתנו לשנה החדשה

יום ראשון כ״ט אלול ה׳תשע״ב
בדורנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה גם הברכות לשנה טובה מקבלות מימד חדש נעלה יותר. אין אנו מסתפקים בכל הברכות הגשמיות בבני חיי ומזוני, אנו גם מייחלים לגילוי אור האין סוף, שאז נזכה לקבל לא רק את כל הצרכים הגלויים לנו, אלא נקבל את "כל הקופה" – את הגאולה האמיתית והשלימה, עד שיהיו לנו הפתעות גדולות עד היכן יכולה ברכת ה' להגיע.
ירוקים

בימים נפלאים אלה של ערב ראש השנה וערב הגאולה האמיתית והשלימה,

לא נותר לנו אלא לקחת "מקדמה" משמחת הגאולה הקרבה ובאה בצעדי ענק!…

 

כבר הגיע הזמן למלא שחוק פינו ולשוננו רנה.

ולהיות בשמחה מופלגה, שמחה בטהרתה,

שמחה הפורצת את כל הגדרים… אפילו את גדרי הקדושה,

כי המעבר מ"מציאות בפשיטות" ל"אלוקות בפשיטות" עומד להסתיים.

 

מעיינות החסידות כבר נפוצו חוצה עד לחוצה שאין חוצה הימנו,

בכל פינה בעולם כבר לומדים חסידות – פנימיות התורה – ידיעת אלוקות,

דבר המכין אותנו לעולם שכל עסקו לא יהיה אלא לדעת את ה' בלבד,

עד ל"ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

את פעמי המשיח אנו שומעים באויר,

ומי שעדיין לא מונח בזה מוזמן להשתתף בהתועדויות חסידיות

ולטעום מתורתו של משיח – שיחות ומאמרים של הרבי מלך המשיח. 

מי שקורא "דבר מלכות" ו"באתי לגני",

כבר חש איך המלך יורד לגנו ומחבר עליונים ותחתונים

והפעם לא רק לשעה קלה כמו במתן תורה אלא לנצח!…

אוטוטו המלך עומד להתהלך בינינו ולא נהיה מזדעזעים!…

 

בינתיים עינינו זוכות לראות ניסים המלובשים בטבע,

לכן אין בעל הנס מכיר בניסו.

אולם בקרוב ממש אנו עומדים לחזות בניסים גלויים מעל הטבע.

מי"ד ממ"ש נזכה להיות בעולם של "אלוקות בפשיטות ומציאות בהתחדשות"

כל העבודה שעשינו כל זמן משך הגלות מתחילה לשאת את פירותיה,

אנו עומדים לחזות ביחוד "אור הסובב כל עלמין" ב"אור הממלא כל עלמין",

"ועליך יזרח ה'" – אור האין סוף בגילוי.

ובמצב זה של חיות מאור האין סוף הבלתי גבולי,

כשה' יקיים הבטחתו לשפוך את רוחו עלינו;

ברור שנחיה לנצח ונהיה נביאים גדולים יותר ממשה רבינו.

 

ואכן, היעודים של ימות המשיח ותחיית המתים מתממשים והולכים…

ואנו מתקרבים ליום שכולו טוב – יום שכולו שבת.

ובעזרת ה' ית' נזכה כולנו ביחד וכל אחד לחוד לכל הברכות של ימות המשיח,

ועד לכל היעודים הנפלאים שילכו ויתממשו

עד לאלף השביעי ועד בכלל…

שעל זה נאמר: "עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו".

 

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה עם כל הברכות

לנו ולכל בני משפחותינו ולכל בית ישראל.

 

פרסום תגובה חדשה

test email