שמירת הגוף באמצעים טבעיים

הקראת כתבה
יום שישי כ״ו תשרי ה׳תשע״ג
"היות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא!" "נפש בריאה בגוף בריא!" הרמב"ם ב"הלכות דעות" נותן לנו הדרכות בשמירת הגוף באמצעים טבעיים וגם בשולחן ערוך יש פרק הנוגע לשמירת הגוף בדרך הטבע. הרב המגיד אומר, שאם יש חור קטן בגוף יש חור גדול בנשמה, והזוהר הקדוש אומר ש"תוקפא דגופא חולשה דנשמתא", כלומר, כשאוכלים רק מפני התאוה ולא מפני הרעב או לשם בריאות הגוף, אז יש הכוחות הרוחניים נחלשים. ואכן, "צדיק אוכל לשובע נפשו" ולא אכילה גסה, כדי שיהיה לו לעבודת ה'.
מאת דבורה בראל
עצים

 

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לעורר לבבות ולהביאם למודעות לבריאות.

 

מזה שנים רבות מנהלת אני את חיי על פי הטבעונות. הטבעונות הביאה אותי מחיים שבהם עברתי ממחלה למחלה לחיים של בריאות, פעילות ומרץ. הטבעונות מביאה אותנו למודעות לחשיבותה של "אמא אדמה" וכל הגלום בתוכה, בבחינת "אמת מארץ תצמח".

באדמה גלומים אוצרות טהורים וזכים של חיוניות ובריאות. בימים עברו חי האדם קרוב לאדמה, ניזון ממנה והזין אותה. לא כן היום: ריחוקו של האדם המודרני מ"אמא אדמה" יצר ניכור מהטבעיות וקהות חושים בכל מה שקשור לצרכים האמיתיים של הגוף והנפש. התוצאה היא – חוליי הגוף וכאבי הנפש.

רבי נחמן אומר שחסרון הדעת מביא לקלקול השמחה, ובהעדר שמחה מופיעה מחלה. המגיד ממזריטש הגדיל ואמר: "חור קטן בגוף, חור גדול בנשמה". הגוף האנושי אמור להיות משכן מפואר לנשמת הקב"ה השוכנת בתוכו. הדם הוא הנפש, והמזון החי בונה נפש בריאה. הרמב"ם, שהיה גם מגדולי הרופאים, אמר: "יהיו מזונותיך תרופותיך ותרופותיך – מזונותיך".

אין ספק שחזרתו של האדם אל הטבע מחזירה אותו להווייתו הראשונית, לאמת הפנימית שבו המקשרת אותו ליוצרו. אחת הדרכים לחדש את הקשר הטבעי הזה היא באמצעות התוצרת הטהורה של "אמא אדמה", המזון החי והאורגאני יש בכוחו לקיים אותנו בצורה המיטבית, למגר את חוליינו ולזכות אותנו בחיים בריאים ומתוקנים ובשיבה טובה. זו היא כוונתו של בוראנו, שהוא "רופא כל בשר".

גישת ההיגיינה הטבעית טוענת שהמחלות נובעות, רובן ככולן, מגורם אחד: אגירת פסולת באורגניזם, והריפוי תלוי בכך שהאדם יאפשר לגופו לתקן את עצמו; שכן הקב"ה, בורא הכל, טבע בכולנו מתנה גדולה: הכוח לריפוי עצמי.

המחלות באות כדי להאיר ולהעיר את האדם – לעצור ולשנות את הרגליו הפסולים.

אבי שיטת ההיגיינה הטבעית הוא ד"ר הרברט שֶלטון, יליד טקסס, ארה"ב (1895-1985), אשר יישם את שיטתו בבית רפואה אשר הקים ואשר בו עבד, חינך והדריך, ריפא והציל רבבות חולים שנחשבו חשוכי מרפא. הראשון שהביא את השיטה הזו לארץ הוא מר יצחק בן אורי שיחיה, אשר למד אצל ד"ר שלטון בזמן שהיה בשליחות בארה"ב. תלמיד נוסף שלו, שהביא אף הוא את השיטה הזו לארץ, הוא ד"ר יוסף רזון ז"ל, מורה בחסד עליון, שזכיתי ללמוד אצלו ולעבוד איתו.

שיטת ההיגיינה הטבעית אומרת, בעצם, מה שגם היהדות דוגלת בו: כאשר ה' ברא את אדם הראשון הוא ציווה עליו לאכול כל מה שצומח מן האדמה. רק בעקבות ירידת הדורות שאחרי המבול הורשה האדם לאכול בשר, וגם אז – עם הרבה הגבלות ואיסורים.

כיום, בימים שלפני הגאולה, יש התפתחות רוחנית, והאדם חוזר למקורותיו – הן מבחינה נפשית והן מן הבחינה הפיזית. האדם נעשה יותר רוחני. ריבוי אכילת הבשר מגשמת את הגוף האנושי – וזה בדיוק ההפך ממה שנצטווה היהודי, כלומר: להזדכך, להיות כלי ראוי לנשמה האלוקית שבו. בתורה (דברים יב:לב) נאמר: "כי הדם הוא הנפש", מכף רגל ועד ראש. כשאנו מזהמים את הדם התוצאה היא: חולי, מכאוב, תסכולים וכעס, על כל המשתמע מכך.

לעומת זאת כאשר האדם נזהר, ומכניס לגופו רק את המזון הראוי לו ובדרך המדויקת ביותר, הוא בונה לעצמו בריאות איתנה ללא חולי ומכאובי גוף, ועם חוסן נפשי, שמחה, שלווה ורוגע. לא חסרים לו ויטמינים, לא בגוף ולא בנפש, ונוספת על כך האמונה בה': "אני ה' רופאך". הבורא הכל-יכול דאג מבראשית שגופנו יהיה מוטען בכוח הריפוי העצמי. "בראשית ברא" – "בראשית בריא". בהתחדשותם עושים כל איברי גופנו את מלאכתם קודש, וטיהור הדם נעשה ברמה ראויה המאפשרת חיים תקינים ומאוזנים נפשית, נשמתית ופיזית. ה' בחסדו טבע בגופנו מנגנון של חיים בהתחדשותם. התאים נבנים מחדש ללא הרף, כל הזמן יש אפשרות של בנייה ותיקון. הכל-יכול יתברך התכוון לכך שהרפואה תבוא מתוכנו. מאתנו נדרשת רק השקעת הרצון להיצמד לעקרונות חוקי החיים אשר הוטבעו בנו. והחיים היהודיים הדוגלים בשמירת המצוות מאפשרים הרמוניה בין הרוח והגוף. "שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו".

וכפי שאמר הרמב"ם: "יהיו מזונותיך תרופותיך, ותרופותיך מזונותיך".

בטבע יש חומרי גלם טבעיים המתאימים לכל אדם, בכל גיל ובכל מצב. ואלו הם:

·        פירות חיים

·        ירקות חיים

·        זרעים

·        קטניות

·        דגנים

·        אגוזים לסוגיהם

נוסף על כך זקוק כל אדם גם ל-

·        אוויר נקי

·        התעמלות מבוקרת

·        נשימה נכונה

·        מים זכים

·        שמחת הלב

·        שינה בזמן

·        חיי רוח

·        מוסיקה

·        חיי חברה מתוקנים

·        אור השמש

כל אלה מאפשרים חיים של חדווה ובריאות עלי אדמות.

את האדם המודרני מעולם לא לימדו מה הם הצרכים הטבעיים של גופו ונפשו. הוא לומד מקצוע, פרנסה, אך אין הוא לומד כיצד עליו לקיים את גופו ונפשו ולהזינם כראוי.

לצערנו, הרפואה הקונבנציונאלית רואה את המחלות כתוצאה של גורם חיצוני: חיידקים, וירוסים וכיו"ב. היא הופכת את האדם החולה ליצור תלותי וחסר אונים הנזקק לתרופות, סמי הרגעה, ניתוחים וכו' – וכך עד יום מותו. אכן, רוב החולים נושאים עיניים לשמיים ומַפנים אצבע מאשימה אל הגורל. אך לאמיתו של דבר הבורא יתברך התכוון שבניו יבחרו בחיים, "ובחרת בחיים למען תחיה" – אם נפעל בהתאם לחוקי החיים שטבע בנו: נאכל ונישן בזמן, נאהב זה את זה, לא נטבע במותרות – כי האיזון הזה משפיע על הנפש, שנאמר: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

אכן, ילדים היפר-אקטיביים, נשים המפילות את ולדותיהן, אנשים חסרי סבלנות או מלאי חרדות – כל אלה סובלים מתת תזונה, הם ניזונים ממזון עתיר רעלים. הדיכאון שסובל ממנו הדור הזה הוא בבחינת נזלת לנפש. כאשר נדאג לאוויר נקי, כאשר למערכת הפנימית והגופנית לא יחסרו הוויטמינים הנחוצים להזנתה, אזי הגוף והנפש יתפקדו יחדיו בהרמוניה והאדם ישיג את בריאותו המושלמת, בע"ה.

כל אחד מאתנו זכה בגוף בריא וקדוש, הטעון בכוחות קסומים של ריפוי עצמי. עלינו מוטל לקיים את מצוות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", ומצווה זו "לא בשמים היא: כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו".

יהי רצון שבמהרה נזכה לכך שעם ישראל כולו ייגאל ממכאוביו, ובקרוב ממש יתגשם הפסוק "והסירותי חולי מן הארץ".

פרסום תגובה חדשה

test email