המצות והפצצה

הקראת כתבה
יום ראשון ז׳ ניסן ה׳תשע״ד
הרבי הגיב שלא כדאי לעשות עניין מכך ולשלוח את המצות בטיסה הבאה, אף על פי שהשליח המלווה את המצות לא יהיה באותה הטיסה. הרבי אמר כי כל הנוסעים יהיו שלוחי המצווה.
מאת מנחם זיגלבוים
פעילות גופנית

מדי שנה בשנה שלח הרבי חבילות מצות בעבור עדת החסידים בארץ ישראל. מצות אלו חולקו בריכוזי החסידים, וכל אחד זכה לקבל חתיכת מצה לקראת ליל הסדר. כיוון שעל פי הלכה המצות צריכות שמירה, הן לא היו מועלות על משלוח תעופה רגיל אלא בליווי של אחד החסידים שהיה נוסע באותה הטיסה.

במשך שנים מספר הורה הרבי שהמצות לא תהיינה בתא המטענים של המטוס אלא בתוך המטוס עצמו, דבר שנעשה על ידי השתדלות מיוחדת אצל ראשי חברת 'אל על', וזאת על מנת שהמצות יהיו תחת פיקוח מתמיד.

מאוחר יותר סודר שהמצות יישלחו במכולה סגורה שהושמה בבטן המטוס. המכולה נוקתה היטב לפני שהוכנסו לתוכו המצות, ולאחר שהוטען בחבילות המצות, היו מדביקים על המנעול מדבקה מיוחדת כדי לוודא שיד זרה לא פתחה אותו או בדקה את הקופסאות. על המלאכה היה אמון מנהל בית חב"ד בשדה התעופה 'קנדי', הרב יקותיאל ראפ.

במשך כמה שנים היו מביאים את המצות לבניין הספרייה הסמוך ל-770, שם היו עורכים את כל פעולות ההכנה לקראת החלוקה והמשלוחים. הרבי עצמו היה מגיע כדי להפריש חלה כדין, ולאחר מכן היה הרבי מחלק לנוכחים 'מכתב כללי' ודולר.

באחת השנים פנה הרבי לפני המשלוח ושאל את הרב ראפ: "מה עם האווירון?" באופן חריג הוסיף הרבי ואיחל שכל מערך המשלוח יהיה בסדר.

זו לא הייתה ההנהגה החריגה היחידה באותה השנה. בניגוד לשנים קודמות צירף הרבי שני מכתבים כלליים ושני דולרים במקום מכתב ודולר אחד. לא זו אף זו; בכל מדי שנה היה הרבי נותן למי שלקח את המצות לארץ גם מכתב כללי וגם דולר לצדקה, ובשנה ההיא הרבי נתן לו רק 'מכתב כללי'.

כיוון שאצל הרבי אין תנועה או הנהגה שאין לה כוונה ברורה, היה ברור למארגנים כי יתרחש משהו לא שגרתי. הם לא היו צריכים להמתין עוד זמן רב כדי להיוודע במה דברים אמורים.

כשבאו הפעילים לשדה התעופה עם חבילות המצות, החלו לערוך את ההכנות הרגילות לקראת המשלוח. הם ניקו את המכולה וציפו אותה בנייר חדש. העבודה נעשתה בזריזות, וכעבור שעה קלה כבר הייתה המכולה בבטן המטוס.

פתאום הגיע הטייס, וכשראה זאת אמר שאינו מסכים לצרף את מכולת המצות למטען שהטיס, כיוון שאין לו אישור על כך מהביטחון. הוא עמד על כך שיוציאו את המכולה מבטן המטוס ולשלחה בטיסה אחרת.

הרב ראפ שניהל את המשלוח, נבוך. הוא לא ידע מה לעשות; האם להפעיל את קשריו המסועפים עם ראשי חברת 'אל על' כדי שיחייבו את הטייס לקחת את המכולה או לשלוח אותו בטיסה הבאה. הוא הזדרז להתקשר למזכירות הרבי וביקש לדעת מה לעשות.

הרבי הגיב שלא כדאי לעשות עניין מכך ולשלוח את המצות בטיסה הבאה, אף על פי שהשליח המלווה את המצות לא יהיה באותה הטיסה. הרבי אמר כי כל הנוסעים יהיו שלוחי המצווה.

הפעילים הוציאו אפוא את המכולה והכניסו אותה לטיסה אחרת. "עכשיו כבר הבנתי מדוע קיבלתי שני דולר ושני מכתבים כלליים: שכן ניקינו שתי מכולות, לאחר שהראשונה הורדה". כמו כן התברר מדוע הרבי לא נתן למלווה דולר לשליחות מצווה, שכן הוא לא ליווה את המצות".

המטוס הבא אכן המריא בזמן הקבוע ונעלם בשחקים בדרכו לארץ הקודש. לפי התכנית היה אמור המטוס לנחות נחיתת ביניים באנגליה.

לא חלפו שעות ארוכות, וקדחתנות בהולה, לא שגרתית, החלה בין עובדי חברת 'אל על'. נודע כי כשהגיע המטוס עם המצות לשדה התעופה באנגליה, גילו אנשי הביטחון באקראי, כי מישהו מעביר חבילה חשודה לאחת הנוסעות. אנשי הביטחון העירניים נטלו את החבילה וגילו פצצה מוכנה להפעלה…

כעת כבר הבינו הפעילים בשדה התעופה מדוע אמר הרבי לקחת את המצות עם כולם ולכלול את כולם שיהיו שלוחי מצווה לאה"ק, שכן שלוחי מצווה אינם ניזוקים, והם ניצלו בזכות שליחות מצווה זו מאסון נורא.

פרסום תגובה חדשה

test email