4. היום ארבעה ימים לעומר – נצח שבחסד

הקראת כתבה
מוצאי שבת כ׳ ניסן ה׳תשע״ד
מכיון ששורש מידת הנצח הוא בעצם הנפש, הרי שאין בו שינוי ואינו מתחלף לעולם, כך כאשר תתכלל מידת הנצח במידת החסד נוכל לקיים את מצוות אהבת ישראל ומצוות אהבת ה' באופן נצחי בשמחה ובטוב לבב ובשלימות.
מאת שולמית שמידע
דשא

לסדר ספירת העומר של השנה 

אחרי שהפנמנו שגם אהבה אמיתית ועזה צריכה להיות בהגבלה וצמצום (גבורה שבחסד) כדי לתת מרחב מחיה לנאהב, ולאפשר לאוהב לאהוב בלי שינוצל יתר על המידה, ולהשתמש במידת התפארת מידת הרחמים (תפארת שבחסד) כדי לאהוב גם מי שלדעתנו אינו ראוי לאהבה, וכדי ליצור יחסי אהבה שלמים ובריאים, באה מידת הנצח שמקורה בעצם הנפש לחזק בנו את תוקף האהבה (נצח שבחסד), לתת לנו סבלנות להתמיד בה, והעיקר להזרים בנו כוחות שנוכל לנצח כל גורם ומונע המנסים לפגום באהבה שלנו ליקירינו.

ואכן, היכולת לאהוב היא מתנה משמים, אהבה היא תענוג הן לנותן והן למקבל וכל אדם רוצה לזכות בה, אלא שלפעמים יש מניעות והפרעות, ובשביל לנצח את האויב המפריע לנו בעבודת האהבה, הן באהבת ישראל והן באהבת ה', קודם כל עלינו להיות מודעים שתמיד יכול להיות איזה גורם שעשוי להפריע לנו, דוקא משום שזוהי עבודת קודש והיא הבסיס לחיים טובים ומאושרים. בד בבד נעורר את האהבה הן במחשבה הן בדיבור והן במעשה באופן תמידי ונתחזק בהחלטה נחושה ובתוקף, שלא להיכנע לשום לחץ של היצר הרע המעמיד אותנו בנסיונות קשים, ושם לנו אבני נגף שיפריעו לנו לבטא את אהבתנו. נתאמץ להסיר את אבני הנגף בדרכנו לבטא את אהבתנו ונהפוך אותם לאבני דרך לחיזוק הקשר עם יקירינו, ומובטח לנו שננצח את היצר הרע. כי מכיון ששורש מידת הנצח הוא בעצם הנפש, הרי שאין בו שינוי ואינו מתחלף לעולם, כך כאשר תתכלל מידת הנצח במידת החסד נוכל לקיים את מצוות אהבת ישראל ומצוות אהבת ה' באופן נצחי בשמחה ובטוב לבב ובשלימות. 

פרסום תגובה חדשה

test email