5. היום חמישה ימים לעומר – הוד שבחסד

הקראת כתבה
יום ראשון כ׳ ניסן ה׳תשע״ד
פנימיות מידת החסד היא האהבה. יחסים בין שני אוהבים הם יחסים טובים ונפלאים, ורגש אהבה הוא רגש נעלה מלא תענוג, אולם אהבת הזולת דורשת עבודה גדולה ומסירות נפש, לכן בכל יום מימי השבוע הראשון לספירה אנו עובדים על חלק יסודי אחר באהבה, והיום העבודה היא במידת ההוד שבחסד.
מאת שולמית שמידע
פרחים

לסדר ספירת העומר של השנה 

פנימיות מידת החסד היא האהבה. יחסים בין שני אוהבים הם יחסים טובים ונפלאים, ורגש אהבה הוא רגש נעלה מלא תענוג, אולם אהבת הזולת דורשת עבודה גדולה ומסירות נפש, לכן בכל יום מימי השבוע הראשון לספירה אנו עובדים על חלק יסודי אחר באהבה, והיום העבודה היא במידת ההוד שבחסד.

כבני אדם קורה שמי שאוהבים אותו כל כך, פוגע בנו, ודוקא פגיעת אהוב היא קשה ביותר. לכן צריך ללמוד לסלוח, צריך לדעת לוותר. ולמי שקשה לוותר ולסלוח, כי הוא רואה בזה כניעה והשפלה, באה מידת ההוד מידת הביטול והענווה ומלמדת אותנו שההיפך הוא הנכון. מידת הענווה היא ביטוי נפלא לגדולתו של אדם, שיכול להניח בצד את עצמותו ולראות בטובת העניין ובפתרון הבעיות לטובת כל הצדדים. והעיקר הוא שמידת ההוד אינה מניחה לאדם לרדת לצדדים שליליים ואפלים ביחסיו עם הזולת ובשם האהבה לשלוט בזולתו. על האוהב להתרחק תמיד ממידת הגאווה ולכבד את הזולת כולל רצונותיו והשקפותיו.

מידת הענוה והביטול שבהוד מסייעת לנו גם לדעת להודות לה' על כל הדברים הטובים שנותן לנו ובעיקר על שנתן לנו את החיים ונתן לנו אפשרות לעשות בהם הרבה מעשים טובים. וההודאה והכרת הטוב צריכה להיות גם עם בני אדם שליחי הקדוש ברוך הוא שעוזרים ומסייעים לנו בעבודתנו בעולם הזה, העוטפים אותנו לא רק ברגשי אהבה הבאים לידי ביטוי במחשבה ובדיבור, אלא במעשה ממש. ואין כמו הודאה והכרת הטוב הנוסכים כוחות של אור ואנרגיה חיובית בחיים שלנו, ובזכותם אנו מסתכלים תמיד על הטוב שיש לנו ולא על החסרונות, על חצי הכוס המלאה ולא על חצי הכוס שטרם התמלאה.

פרסום תגובה חדשה

test email