10. היום עשרה ימים לעומר – תפארת שבגבורה

הקראת כתבה
יום חמישי כ״ה ניסן ה׳תשע״ד
מידת התפארת הכוללת ומאחדת את שני הקצוות של חסד וגבורה מסייעת למידת הגבורה לחיות ביציבות ובהרמוניה על ידי שממתנת בה את ההגבלה והצמצום. כי בניגוד למידת החסד הנותנת לכולם, כי לדעתה כולם ראויים, מידת התפארת יודעת שלא לכולם מגיע, אלא שמצד מידת הרחמים שלה היא נותנת, ובזה היא גואלת את מידת החסד הנוהגת בויתור מוגזם ונותנת שפע גם למי שלא מגיע, (כאשר מידת הגבורה זועקת שאסור לתת למי שלא ראוי). וכמו שנאמר: "ליעקב אשר פדה את אברהם", שמידת הרחמים פודה את מידת החסד מהקטרוג של מידת הגבורה.
מאת שולמית שמידע
האיש, ידיים, הרים

לסדר ספירת העומר של השנה 

ספירת התפארת היא מידת הרחמים ונעלית משאר הספירות, כי היא הבריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה. שמצד אחד עולה עד רום המעלות (עד הכתר תכלית העילוי), ומצד שני נמשכת מטה מטה עד הדרגה הנמוכה ביותר בעולם הזה. מידה המגלה את גדולת ה' ותפארתו הפועלת בעולם הזה התחתון במעשה ובפועל ממש.

זוהי מידת התפארת היא מידת הרחמים, שענינה נתינת אהבה מתוך רחמנות הנובעת מביטול הישות, אהבה ללא תנאי וללא סיבה. וכאשר לביקורת, לענישה ולצמצום מתלווה מידת הרחמים הרי זו תפארת שבגבורה. בעוד מידת הגבורה מגבילה ומצמצמת, מתאחדת עימה מידת התפארת על מנת להעשיר ולהעצים אותה, דוגמת פארות של ענפי אילן הנותנים יופי ופאר לעץ וגם מאזנים אותו ונותנים לו יציבות.

אם כן, מידת התפארת הכוללת ומאחדת את שני הקצוות של חסד וגבורה מסייעת למידת הגבורה לחיות ביציבות ובהרמוניה על ידי שממתנת בה את ההגבלה והצמצום. כי בניגוד למידת החסד הנותנת לכולם, כי לדעתה כולם ראויים, מידת התפארת יודעת שלא לכולם מגיע, אלא שמצד מידת הרחמים שלה היא נותנת, ובזה היא גואלת את מידת החסד הנוהגת בויתור מוגזם ונותנת שפע גם למי שלא מגיע, (כאשר מידת הגבורה זועקת שאסור לתת למי שלא ראוי). וכמו שנאמר: "ליעקב אשר פדה את אברהם", שמידת הרחמים פודה את מידת החסד מהקטרוג של מידת הגבורה.

*

התגלות ה' בעולם היא תפארת שבגבורה, ובמיוחד כאשר הוא משיב את הרוח ומוריד את הגשם המלווים ברעמים וברקים, וכאשר אנו נושאים למרום עינינו ומביטים בשמים המספרים כבוד א-ל ותפארתו, אנו מתמלאים יראה ומפארים אותו. ואם ככה זה בחיים האפורים שלנו, הרי שאין לשער את גבורת ה' ותפארתו במעמד הר סיני שאז התגלה ה' בכל עצמותו בליווי קולות וברקים אש ועשן. ומכיון שכולנו היינו בהר סיני הרי הקולות שראינו שם והמראה הנפלא שמבטא את גבורת ה' עדיין מלווים אותנו, ואנו אפופים תפארת שבגבורה כאילו קיבלנו את התורה היום.

דבר זה מחייב גם אותנו ללכת בדרך של תפארת שבגבורה, על כן נזכור תמיד את דברי רבי במסכת אבות האומר: "איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם". ובתפארת זו נחדיר את יראת ה' שהיא אוצרו.

פרסום תגובה חדשה

test email