13. היום שלושה עשר יום לעומר – יסוד שבגבורה

הקראת כתבה
יום ראשון כ״ח ניסן ה׳תשע״ד
גיבור הוא אדם שיודע להשתלט על כעסו, על גאוותו, על קמצנותו ועל שאר מידותיו הרעות. וכאשר הוא משלב את מידת היסוד למידת הגבורה הוא יוצר יחסים טובים ונעימים עם סביבתו, הוא יוצר אתם קשר חזק ובריא עם הבורא ועם בריאתו, זהו יסוד שבגבורה.
מאת שולמית שמידע
העיר

לסדר ספירת העומר של השנה 

כל אדם שואף להיות חזק. כל ילד חולם להיות גיבור. אולם עלינו לדעת שגבורה אמיתית היא קודם כל גבורה רוחנית. מידת הגבורה דורשת מאתנו לפעול מתוך עוצמה, לקחת יזמה ולקבל אתגרים והעיקר להילחם ביצרים המפריעים לנו בדרכנו. אויב הבא מן החוץ הוא ברור וגלוי ועל כן הרבה יותר קל להילחם בו, אולם האויב הפנימי "הגוי אשר בקרבך" הוא מתעתע ומשטה בנו, עד שלפעמים הוא נדמה לנו כאוהב עד שקשה ביותר להילחם בו. אולם גיבור אמיתי יודע לזהות את יצרו הרע וגם יודע להילחם בו. הוא יודע לכבוש אותו ולמעלה מזה הוא יודע להפוך אותו לאוהב אמיתי המסייע לו בעבודת הקודש שלו בעולם הזה.

גיבור הוא אדם שיודע להשתלט על כעסו, על גאוותו, על קמצנותו ועל שאר מידותיו הרעות. וכאשר הוא משלב את מידת היסוד למידת הגבורה הוא יוצר יחסים טובים ונעימים עם סביבתו, הוא יוצר קשר חזק ובריא עם הבורא ועם בריאתו, זהו יסוד שבגבורה.

וכאשר יש קשר טוב ויחסים טובים נוצרת אחדות, יש מטרה משותפת. וכאשר לבני אדם יש מטרה משותפת אין הם נלחמים זה בזה אלא מפרים זה את זה. יש להם יסודות טובים וחזקים לפעולותיהם המשותפות, ועליהם הם יכולים לבנות ולהיבנות. נוצרת הפרייה הדדית, יש יצירתיות, נוצרים חיים חדשים, כאשר כל המחשבות הדיבורים והמעשים רק מקדמים את המטרה, וכל  הערה או ביקורת רק מוסיפים רעיונות טובים לבנייה המשותפת.

אז הבה נתגבר על כל המניעות והעיכובים בדרכנו לעשות את העבודה המוטלת על כולנו בעולם הזה לעשות לה' יתברך דירה בתחתונים, ונעשה אגודה אחת לעשות את רצון אבינו שבשמים, ונזכה מיד ממש לגאולה האמיתית והשלימה.

פרסום תגובה חדשה

test email