15. היום חמשה עשר יום לעומר – חסד שבתפארת

הקראת כתבה
יום שלישי ל׳ ניסן ה׳תשע״ד
לאחר שמתבוננים במידת התפארת משתדלים להיות בביטול, כדי להתעלות מעל ה"אגו" שלנו כדי להגיע למידת האמת המסייעת להיות אובייקטביים בשיפוט שלנו, ומסייעת לאזן בין האהבה למשמעת, עד שיכולים להתבונן באהבת ה' ובאהבת הזולת באופן אמיתי ובריא יותר. ועם זאת מתבוננים במידת החסד שעניינה לאהוב, לתת ולעזור וכוללים אותה עם מידת התפארת שעניינה יופי, רחמים ואמת. וכך נוצרת אהבה רבגונית ויצירתית – חסד שבתפארת.
מאת שולמית שמידע
דשא

לסדר ספירת העומר של השנה 

השבוע אנו מתחילים את העבודה במידת התפארת. מידת התפארת היא הממוצע בין ספירת החסד (ימין) למידת הגבורה (שמאל) ועניינה להשפיע במידת הרחמים. בהיותה בקו האמצעי הכולל את כל המידות היא עולה עד פנימיות הכתר. יעקב אבינו הבחיר שבאבות היה מרכבה לספירת התפארת. יעקב הוא הבריח התיכון המבריח מקצה אל הקצה, שתפקידו לאחד את ההפכים של חסד וגבורה ולהמשיך אורות דתוהו בכלים דתיקון על ידי ספירת התפארת. לכן מטתו של יעקב שלימה, בניגוד לאברהם (חסד) שיצא ממנו ישמעאל (חסד דקליפה) ויצחק (גבורה) שיצא ממנו עשיו (גבורה דקליפה), כי בספירת התפארת יש פחות יניקה לחיצונים.

ובעבודת ה' מידת התפארת דורשת מאתנו לפאר את ה' ולשבח אותו. המלאכים, בני אדם וכל הבריאה מפארים את הקב"ה – "על כל שבח מעשה ידיך המה יפארוך סלה".

ועוד דורשת מאתנו מידת התפארת לעורר רחמים על נפשנו שירדה לעולם הזה ממקור מחצבתה תחת כסא הכבוד לעולם הזה התחתון מקום החיצונים והקליפות. ועל ידי שמעוררים את מידת הרחמים, הריהי מעוררת את האהבה – אהבת ה' ואהבת ישראל ("ליעקב אשר פדה את אברהם").

מידת התפארת היא מידת התורה וגם מידתו של הקב״ה, שהרי הוא בעצמו מתפאר במעשי ידיו – "נצר מסעי מעשי ידי להתפאר". ובניגוד למלאכים ובני אדם, הקדוש ברוך הוא מתפאר בכל בריה ובריה ואפילו בגויים ואפילו ברשעי הגויים, עד שהוא אומר לישראל: "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?!"…

עכשיו לאחר שהתבוננו במידת התפארת אנו משתדלים להיות בביטול, כדי להתעלות מעל ה"אגו" שלנו כדי להגיע למידת האמת המסייעת לנו להיות אובייקטביים בשיפוט שלנו, ומסייעת לנו לאזן בין האהבה למשמעת, עד שאנו יכולים להתבונן באהבת ה' ובאהבת הזולת באופן אמיתי ובריא יותר. אנו מתבוננים במידת החסד שעניינה לאהוב, לתת ולעזור וכוללים אותה עם מידת התפארת שעניינה יופי, רחמים ואמת. וכך נוצרת בתוכנו אהבה רבגונית ויצירתית, אהבה מלאה התלהבות וחיות המלווה במאור פנים ותנועות חיבה מתוך הבנה, ונתינת תשומת לב, כך שהמקבל מרגיש שמשקיעים באהבה אליו אפילו בפרטים הקטנים, לא מתוך בעלות אלא מתוך הזדהות ואיכפתיות. זהו חסד שבתפארת.

פרסום תגובה חדשה

test email