18. היום שמונה עשר יום לעומר – נצח שבתפארת

הקראת כתבה
מוצאי שבת ד׳ אייר ה׳תשע״ד
תורה קדמה לעולם אלפים שנה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. ועם ישראל השומרים אותה מקיימים את העולם. ואלמלא קיום התורה אין קיום לעולם: "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". אם כן, התורה שכולה תפארת יוצרת את הנצח. ועל ידי שאנו מקיימים אותה היא מפארת אותנו, וגם מעניקה לנו חיים נצחיים, עד שנצח ישראל לא ישקר.
מאת שולמית שמידע
אדם

לסדר ספירת העומר של השנה 

מידת התפארת קשורה לקדוש ברוך הוא לתורה ולעם ישראל, ששלושתם הם דבר אחד ממש.

תורה קדמה לעולם אלפים שנה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. ועם ישראל השומרים אותה מקיימים את העולם. ואלמלא קיום התורה אין קיום לעולם: "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי".

אם כן, התורה שכולה תפארת יוצרת את הנצח. ועל ידי שאנו מקיימים אותה היא מפארת אותנו, וגם מעניקה לנו חיים נצחיים, עד שנצח ישראל לא ישקר.

התורה ניתנה לעשות שלום בעולם והיא עוזרת לנו לשפר את מידותינו. כאשר אנו משלבים על ידי לימוד תורה את קו הימין (חסד) וקו השמאל (גבורה) נוצרת בתוכנו אהבת חסד בתגבורת במלוא הדרה ויופיה, אהבה מפוארת החדורה במידת הרחמים שכולה אמת, ובשילוב עם מידת הנצח אנחנו מצליחים להתגבר על כל המניעות והעיכובים מבית ומחוץ ומתמידים באהבה זו בעקביות והתמדה.

מידת הנצח מושרשת בעצם הנפש ורצונה הטבעי והמקורי הוא לנצח את הרע ולהגביר את הטוב, אלא שהיא דורשת זהירות יתר, כי לפעמים בעצת היצר הרע היא נוטה להיפך הקדושה להתנצחות של מריבה. צריך להבין שמותר לבני אדם להתווכח ולדון בכל סוגיה כדי להבינה על בוריה, מותר לכל צד להביע את דעתו ועמדתו בכל נושא, אולם יש להיזהר שלא לכפות את דעותינו – "אל תאמר קבלו דעתי ,שהן רשאין ולא אתה". לא חייבים תמיד לומר את המילה האחרונה. אדרבה, כאשר אנו בעיצומו של דיון ואנו רוצים מאד לברר את האמת, דוקא אז צריך לנצח את מידת ההתנצחות הבלתי רצויה, יש לתת כבוד לצד שכנגד, יש ללמוד מחכמינו זכרונם כמו בית הלל ובית שמאי שמחלוקתם היתה לשם שמים ונהגו כבוד זה בזה. והגמרא מעידה עליהם ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים" אלא שהלכה כבית הלל ולעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי.

אם כן, עלינו להעצים את האהבה האמיתית ואת מידת הרחמים הקשורה בה, ולהשתמש במידת הנצח להרבות בלימוד תורה ובמעשים טובים, להגביר את אהבת ה' ואהבת ישראל, להתגבר על הציניות והביקורתיות שבנו ובמקום זה להשפיע חסד, אהבה ורחמים אמיתיים וכנים לכל אדם ובמיוחד למי שזקוק לכך בהתמדה ובעקביות, ולא רק כאשר זה נוח לי, ולא רק להשקיט את מצפוני, אלא מתוך אהבת ה' ואהבת התורה. עלינו לזכור שמידת התפארת סייעה ליעקב אבינו להקים את בית ישראל, שנים עשר שבטים, שעל כל גוניהם יוצרים פאר – "ישראל אשר בך אתפאר", ומידת הנצח אפשרה למשה רבינו לתת את התורה שכולה תפארת לעם ישראל לנצח, ומאחר שהם רועי ישראל הם הורישו לנו את המידות הטובות המושרשות בנו. אז הבה נשתדל להוציא מן ההעלם אל הגילוי ומן הכח אל הפועל את כל הטוב והיופי הגנוזים בנו, עד שהטוב המלא פאר יתמיד בנו וינצח עד שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה.

פרסום תגובה חדשה

test email