25. היום חמישה ועשרים יום לעומר – נצח שבנצח

הקראת כתבה
יום שישי ט׳ אייר ה׳תשע״ד
צריך ללמוד תורה כולל פנימיות התורה, לעמוד על סוד המידות, ללמוד לקבל ביקורת שהיא מעמידת אותנו על האמת, לפשפש בתוכנו כדי למצוא את הרצון האמיתי שלנו, להחליט החלטות טובות ולעמוד בהן בנחישות. וכל זה לעשות בהתמדה ובהמשכיות כאשר המוח שליט על הלב. ואז מובטח לנו שננצח את הרע ונגביר את הטוב עד שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה הכללית והפרטית.
מאת שולמית שמידע
העומר

לסדר ספירת העומר של השנה 

היום מאירה מידת נצח שבנצח שהיא האמצעית והמרכזית במידות ספירת העומר, וכאילו היא הגרעין של כל המידות. מידת הנצח מלשון "נצחיות" ו"ניצחון" היא בעלת תוקף ועוצמה ויכולת להתגבר על כל המניעות והעיכובים בדרכנו להזרים השפעה טובה לעצמנו לזולת ולעולם.

הקדוש ברוך הוא, שהוא מעל הזמן והמקום, הוא נצחי, התורה היא נצחית, וגם "נצח ישראל לא ישקר". לכן מידת הנצח המושרשת בעצמות ה' ית' מושרשת גם בעצם הנפש של האדם, בכתר שבנפש – ב"רצון" שהוא הטיית הנפש, וב"תענוג" שהנפש האלוקית נכספת אליו. ומכיון ש"אין דבר העומד בפני הרצון" ו"אין למעלה מעונג", הרי שאדם שואף וגם יש לו הכוחות למלא את יעודו ותכליתו בעולם על פי חוקי התורה הנצחיים.

ואכן, נשמה ירדה לעולם והתלבשה בגוף כדי לעשות עבודה בדרך של מלחמה. התורה בפרשת "כי תצא" פותחת במילים: "כי תצא למלחמה על אויביך". הכוונה הפנימית של פסוק זה היא, שנשמה ירדה לעולם למלחמה עם הגוף והנפש הבהמית, אולם מפסוק זה גם למדים שניתנו לאדם כל הכוחות לנצח במלחמה זו – "על אויביך".

העולם, המסתיר ומעלים אלוקות ולפעמים גם מתנגד לו, מכריח את האדם להתבונן בעולם ולראות את מי שברא את העולם ומתחבא בתוכו, ולעשות הכל כדי לגלותו. ואף על פי שיש לאדם הרבה מכשולים בדרך מבית ומחוץ, מידת הנצח מסייעת לאדם ונותנת לו כוחות להתגבר גם על יצרו הרע (ולעשות את ההיפך מטבעו) וגם על כל המניעות מצד העולם. בהתגברותו הוא מנצח את החולשות שלו, האנוכיות שלו ושאר מידות רעות הנובעות מזה וגם את כל מה שמעכב אותו לעשות תפקידו מצד העולם.

מידת הנצח, שבאה מקו הימין וממשיכה את מידת החסד – את האהבה לזולת ואת אהבת ה' – בהתמדה ועקביות, עוזרת לאדם להגיע לניצחון הסופי של הפיכת העולם לדירה לקדוש ברוך הוא שיתגלה בה בכל עצמותו.

פעמים מידת הנצח מתעתעת בנו ובמקום לנצח את הרע היא מסיטה אותנו להילחם במי שמתנגד לנו באופן אישי. לכן תמיד יש לעמוד על המשמר שלא לקבל שוחד מצד הנפש הבהמית המטה את מידת הנצח ממקומה האמיתי והחיובי לצד השלילי בגלל נגיעות אישיות, שאז מידת הנצח מחטיאה את מטרתה ובמקום להביס את כל המכשולים בדרך הניצחון לאמת ולטוב, היא מפתה אותנו להביס את הזולת בווכחנות ובנצחנות. תמיד יש לכוון את מידת הנצח למקומה הנכון בנפש האלוקית החפצה בטוב המוחלט בלבד.

על כן, צריך ללמוד תורה כולל פנימיות התורה, לעמוד על סוד המידות, ללמוד לקבל ביקורת שהיא מעמידת אותנו על האמת, לפשפש בתוכנו כדי למצוא את הרצון האמיתי שלנו, להחליט החלטות טובות ולעמוד בהן בנחישות. וכל זה לעשות בהתמדה ובהמשכיות כאשר המוח שליט על הלב. ואז מובטח לנו שננצח את הרע ונגביר את הטוב עד שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה הכללית והפרטית.

פרסום תגובה חדשה

test email