41. היום אחד וארבעים יום לעומר – יסוד שביסוד

הקראת כתבה
יום שני כ״ו אייר ה׳תשע״ד
כאשר אנו עוסקים במידת היסוד, מיד עולה לפנינו הפתיחה של הספר היד החזקה להרמב"ם: יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו".
מאת שולמית שמידע
את השמים

לסדר ספירת העומר של השנה 

מידת היסוד קשורה בכח האין סוף והיא יסוד החיים, ומידת יסוד שביסוד היא החיים שבחיים – תכלית היסוד. היהדות מעודדת את אהבת החיים ואת העמדת הדורות, שבזה נכללים כל היצרים והדחפים המביאים חיים לעולם שכולם, כאשר נעשים בקדושה, רצויים לפני המקום. שכן תכלית בריאת העולם היא גילוי כח האין סוף הבא לידי גילוי בהעמדת ריבוי תולדות, שהרי "לא תוהו בראה" אלא "לשבת יצרה".

ואכן כוחה של מידת היסוד היא ביצירת חיים, וכאשר מידת היסוד נכללת במידת היסוד עצמה, היא מתעצמת ומזדככת ועולה למדרגה חדשה של התקשרות אמיתית ופנימית שאינה מסתפקת בגשמיות אלא מתעלה לרוחנית, ואינה מסתפקת בגבול אלא שואפת לבלי גבול, וכמו שמאחלים לכל זוג העומד לפני נישואין – "בנין עדי עד".

כאשר אנו עוסקים במידת היסוד, מיד עולה לפנינו הפתיחה של הספר היד החזקה להרמב"ם: יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו".

ומכאן, שההתקשרות החשובה ביותר היא התקשרות האדם עם בוראו, המהוה ומחיה ומקיים אותו בכל רגע מחדש. והתקשרות זו הנובעת מתוך ידיעת אלוקות עבודה גדולה היא. אם כן, ידיעת אלוקות היא מצוה רמה ונישאה, וכמו שכתוב: "דע את אלוקי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה".

גם התקשרות בין בין בני אדם מחייבת ידיעה. על אדם הראשון נאמר: "והאדם ידע את חוה אשתו". יחס של ידיעה הוא יחס של "אני ואתה שוים" ולמעלה מזה, יחס של "אתה ואני חד ממש". יחס כזה יוצר קשר אמיתי! בניגוד ליחס של "אני והלז" שהוא יחס של ריחוק. ואכן, כדי ליצור התקשרות אמיתית רוחנית עד בלי גבול, צריך להכיר את הזולת להבין אותו להזדהות עם רגשותיו ולדעת את מכאוביו ומחסוריו ולהשתדל לעזור לו. זהו הקשר שמחייבת מידת יסוד שביסוד.       

פרסום תגובה חדשה

test email