43. היום שלושה וארבעים יום לעומר – חסד שבמלכות

הקראת כתבה
יום רביעי כ״ח אייר ה׳תשע״ד
היום שבוע לפני חג השבועות חג מתן תורה עם ישראל מרגיש כמו כלה המתכוננת לחופה בחג השבועות, וכמו במעמד הר סיני נזכה בחג זה לגילוי המלך – הקדוש ברוך הוא. ואז נישא עינינו השמיימה לעורר חסדו ואהבתו ורחמיו, מתוך ציפיה להתגלותו המלאה כאשר הוא גואל אותנו גאולת עולמים!
מאת שולמית שמידע
העיר

לסדר ספירת העומר של השנה 

ספירת המלכות האחרונה שבספירות לית לה מגרמה כלום, והיא מקבלת מכל הספירות שלפניה, ומעבירה את כל השפע שקיבלה לכל העולמות.

ספירת המלכות היא כנסת ישראל הדומה ללבנה, שמקבלת מלמעלה כמו הלבנה המקבלת מהשמש.

וכמו אשה, שכאשר היא "מתרוקנת" מה"אנוכיות" שלה, היא יכולה להכיל את כל בני משפחתה ולהשפיע עליהם שפע רב. כך כנסת ישראל מזרימה את כל השפע שמגיע אליה מלמעלה לעולם כולו.

אשה בחינת "מקבל" אוהבת את תפקידה עלי אדמות באהבה, וכאשר מברכת "ברוך… שעשני כרצונו", היא מודה לה' על שיצר אותה כאשה וכאם, על שעשה אותה עקרת הבית עם קבלת אחריות גדולה על כתפיה, וכמו צדיק אמיתי היא ממלאת תפקידה בעולם באהבה.

כך כנסת ישראל, שנמשלה לאשה של הקדוש ברוך הוא, בהיותה מקבילה לספירת המלכות, הרי שכאמור, היא מקבלת את כל שפעה מלמעלה ממלך מלכי המלכים, ואותו היא מזרימה לעולם כולו. על כן, היא בעצמה ראויה להיקרא מלכה.

ומה עיקר כוחם של מלך ומלכה אמיתיים?… "ביטול היש"! רק בשל כך הם יכולים להיות מנהיגים אמיתיים. מלך כפשוטו, הוא מנהיג שכולל בתוכו את כל התכונות הטובות. את היכולת לאהוב אהבה אמיתית, כאשר הוא מגביל אותה במקום שצריך להגביל. הוא מתנהג לזולת ברחמנות, ועושה הרבה פעולות לטובת הזולת מתוך ביטול וענוה. וכך יוצר תקשורת נאותה עם נתיניו. ומשום כך יש לו אפשרות לשגשג בשלטונו הנפלא והנערץ על העם.

וכאשר מידת החסד נכללת במידת המלכות, כאשר המלך מרגיש אהבה לנתיניו ומתייחס אליהם בדרכי נועם ודרכי שלום מלאים באהבה. כאשר הוא מתחשב בנתיניו ואינו כופה את מנהיגותו בשוטים ועקרבים, אלא דואג לבני חסותו ועושה אתם הרבה מעשי חסד – הרי שבכח החסד שבמלכות, המלך יכול להיות מנהיג אמיתי שמשפיע טובה לעולם. וכל אחד מנתיניו חי באושר ובלי פחד, מאחר שמרגיש כבנו יחידו של המלך, ולא עוד אלא שמרגיש עצמו כמלך. זהו טיבה של מידת חסד שבמלכות.

היום שבוע לפני חג השבועות חג מתן תורה עם ישראל מרגיש כמו כלה המתכוננת לחופה בחג השבועות, וכמו במעמד הר סיני נזכה בחג זה לגילוי המלך – הקדוש ברוך הוא. ואז נישא עינינו השמיימה לעורר חסדו ואהבתו ורחמיו, מתוך ציפיה להתגלותו המלאה כאשר הוא גואל אותנו גאולת עולמים!

פרסום תגובה חדשה

test email