49. היום תשעה וארבעים יום לעומר – מלכות שבמלכות

הקראת כתבה
יום שלישי ה׳ סיון ה׳תשע״ד
היום לאחר שעשינו תיקון בסדר והדרגה בכל חלקי הנשמה, בעזרת ה' שהאיר בכל יום בעולם את אור המידה העליונה השייכת לאותו יום. ובכל יום ליקטנו איזו אלומת חיטים (עומר), אותו חלק בנשמה הצריך תיקון, עד שבסופו של דבר אספנו את כל ארבעים ותשעה חלקי הנשמה המתוקנים לאגודה אחת, הרי שכל רצוננו לעשות רצון אבינו שבשמים ולמעלה מזה, רצוננו להידמות לבוראנו מלך מלכי המלכים.
מאת שולמית שמידע
את השמים

לסדר ספירת העומר של השנה 

היום תשעה וארבעים יום לעומר שבו מאירה המידה מלכות שבמלכות. הגענו לסוף הדרך במסע הספירות ותיקון המידות וכבר אנו מוכנים לקבלת התורה.

היום לאחר שעשינו תיקון בסדר והדרגה בכל חלקי הנשמה, בעזרת ה' שהאיר בכל יום בעולם את אור המידה העליונה השייכת לאותו יום. ובכל יום ליקטנו איזו "אלומת חיטים" ("עומר"), אותו חלק בנשמה הצריך תיקון, עד שבסופו של דבר אספנו את כל ארבעים ותשעה חלקי הנשמה המתוקנים לאגודה אחת, הרי שכל רצוננו לעשות רצון אבינו שבשמים ולמעלה מזה, רצוננו להידמות לבוראנו מלך מלכי המלכים.

ואכן במסע רוחני מייגע ממידת "חסד שבחסד" ל"מלכות שבמלכות". לאחר שהתבוננו במידות שלנו והשתדלנו לעשות איזון ביניהן. למדנו איך לגלות אהבה על ידי מידת החסד, ואיך להגביל את האהבה במקום שצריך על ידי מידת הגבורה. למדנו את השילוב בין חסד לגבורה על ידי מידת התפארת שכולה אמת ורחמים. למדנו להתמיד בטוב ולנצח את הרע מתוך ענוה ויראת שמים. והעיקר, למדנו להכיר את הכוחות הנעלמים שבנו ואיך להוציאם מן ההעלם אל הגילוי ומן הכח אל הפועל. עכשיו אנו ראויים למלכות, ולא סתם מלכות אלא מלכות שבמלכות. ואל נשכח שמלכותא דארעא היא כעין מלכותא דרקיעא.

וכמו שביציאת מצרים שם היינו עבדים לעבדים וברחנו משם בריצה ובחיפזון כדי להידבק במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כדי להיות עבדי ה', גם עתה אנו רוצים להיות רק עבדי ה', והרי "עבד מלך מלך".

עכשיו אנו אומרים בכוונה מלאה יותר מתמיד: "לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ, לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש"… אנו יודעים שהמלוכה שייכת אך ורק למלך מלכי המלכים, ואת מלכותו אנו מקבלים בשמחה באהבה וברצון. המלכות שנתגלתה לנו בפעם הראשונה בקריעת ים סוף, ואחר כך במעמד הר סיני, ולאחר מכן בבית המקדש. אותה המלכות שמלוה אותנו במשך כל אלפי שנות גלות בהעלם והסתר, תתגלה לנו בחג השבועות בגילוי עד שבגאולה תתגלה בשלימות.

וכמו במעמד הר סיני שהיינו באחדות גמורה עד ש"ויחן שם ישראל בלב אחד כאיש אחד". גם עכשיו לאחר שתיקננו את כל חלקי הנפש, והגענו לתכלית המידות "מלכות שבמלכות", ענוה שבענוה, הכוללת את כל המידות; הרי שאנו דומים לספירת המלכות, שלית לה מגרמה כלום, ומוכנים ככלי ריקן לקבל ולהחזיק את כל השפע האלוקי שירד מלמעלה על מנת להעביר אותו לעולם.

והנה אנו קרובים קרובים ליום החמישים, וכבר מרגישים כמו במעמד הר סיני כששפתותינו שוב רוחשות "נעשה ונשמע" מתוך קבלת עול אמיתית. וכאז גם עתה אנו מוכנים בשמחה לקבל את המלך ואת תורתו באימה וביראה וברטט ובזיע בדיוק כמו במעמד הר סיני, ומשתוקקים לגילוי הבורא ולמתן תורה מחדש, כאשר האור האלוקי העליון והנשגב, אור התורה, יאיר על נשמתנו המתוקנת מלמעלה ויביא עלינו ברכה ושלום ואושר נצחי.

בהתרגשות של שמחה אנו צופים את החתונה הגדולה בין הקדוש ברוך לכנסת ישראל שיחול מחר בחג השבועות. והנה הכלה (עם ישראל) מלכות שבמלכות, מצפה בקוצר רוח לחתונה עם הקדוש ברוך הוא, כאשר באוזניה מהדהדת הקריאה: "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעיטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו". היא כבר מוכנה ל"יום חתונתו" זה מתן תורה, היא מוכנה לתת את העטרה למלך, היא כבר המליכה אותו עליה, והאישור לכך יינתן במעמד קריאת התורה ועשרת הדברות בתפילת שחרית מחר, כאשר כולנו נהיה נוכחים בבית הכנסת אנשים נשים וטף (על פי הוראת הרבי!). וזה יהיה בהתרגשות עצומה בדיוק כמו במעמד הר סיני.

אולם הכלה לא תסתפק בזה. היא תמשיך להתפלל "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו". הכלה עדיין מצפה בכליון עינים לאור הגאולה האמיתית והשלימה, עד שיבוא לציון הגואל, ואז יתגלה המלך בכל עצמותו. ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, מיד ממש! אמן נצח סלה ועד.

פרסום תגובה חדשה

test email