על ימין ועל שמאל ואיך צריך לפעול

הקראת כתבה
יום ראשון כ״ד סיון ה׳תשע״ד
"ימין" קו החסד ו"שמאל" קו הגבורה. והנה על פי קבלה "לית שמאלא בהאי עתיקא". אצל הקדוש ברוך הוא אין שמאל, אלא רק ימין, הכל חסד! שהרי "עולם חסד יבנה". וכפי שמעידים הפסוקים: "ימין ה' עושה חיל ימין ה' רוממה", "ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב". בסופו של דבר יתגבר החסד על הגבורה, השמאל ילך ויקטן (השמאל יהיה small) עד שייעלם.
מאת שולמית שמידע
טבע

מה פירוש ימין ושמאל?

"ימין" קו החסד ו"שמאל" קו הגבורה. והנה על פי קבלה "לית שמאלא בהאי עתיקא". אצל הקדוש ברוך הוא אין שמאל, אלא רק ימין, הכל חסד! שהרי "עולם חסד יבנה". וכפי שמעידים הפסוקים: "ימין ה' עושה חיל ימין ה' רוממה", "ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב". בסופו של דבר יתגבר החסד על הגבורה, השמאל ילך ויקטן (השמאל יהיה small) עד שייעלם.

האמת הצרופה – ארץ ישראל שייכת לעם ישראל

איננו אוהבים לעסוק בפוליטיקה וגם באתר שלנו אנו משתדלים להכניס רק תכנים רוחניים, מתוך הנחה שמעט אור מגרש הרבה מן החושך. אולם כמו שהרבי אמר, חונכנו שלא לשתוק בעניינים של פיקוח נפש.

שנים זעק הרבי מקירות ליבו על שמתביישים לומר את האמת לעצמנו ולאומות העולם. אותה אמת הפורצת כבר ברש"י לפסוק הראשון בתורה, דבר שכל ילד בן חמש למקרא יודע אותה.

בפסוק הראשון לתורה שואל רבי יצחק (=רש"י), למה לא התחילה את התורה מהמצוה הראשונה מ"החודש הזה לכם" (שמות יב ב), שזוהי המצוה הראשונה שנצטוו ישראל? מה טעם פתח דוקא ב"בראשית"? ומשיב רש"י: שרצתה התורה להסביר לנו, שמאחורי כח הבריאה עומד הקדוש ברוך הוא, בורא העולם. ובסיפור הבריאה רצה לגלות לנו את כוחו וגבורתו – "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים" (תהלים קיא ו). בזה הקדימה התורה רפואה למכה. שאם יבואו אומות העולם ויכנו (מלשון כינוי) את ישראל בכל מיני לשונות גנאי ויאמרו להם: שודדים, לסטים, כובשים, כבשתם ארצות שבעה גוים. יש לעם ישראל פתחון פה לומר: כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.

ולמי שעדיין הדברים אינם מונחים אצלו, יש להסביר לו שהתנ"ך הוא החוזה שלנו על ארץ ישראל, הארץ אותה קיבלנו מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה של בורא עולם, וכמו שאמר ה' לאברהם: "לזרעך נתתי את הארץ הזאת" (בראשית יב ז), וכפי שאנו אומרים בתפילה: "וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החתי האמורי הפריזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את דבריך כי צדיק אתה". וכמו שמסביר הרבי ללא הרף: "ארץ ישראל היא נחלת עולם לעם עולם מא-ל עולם". זוהי תורת אמת ותורת חיים, אשר רק אם נלך לפיה נצליח!

מי חייב אותנו לתת דיון וחשבון לגויים?

הבעיה היא ש"ראשיה ויועציה" של ארץ ישראל מפחדים מה יאמרו הגויים. אותם גויים שטבחו בעם ישראל דורות על דורות במסעי הצלב, באינקויזיציה, בגזרות ת"ח ות"ט, בשואה. ומתי לא?… בהם ואתם מתייעצים, ואתם נושאים ונותנים. לו חכמו ישכילו וייטיבו להבין, שהם מתייעצים ונותנים דין וחשבון לשותפי אויבינו. והנה אף מאז שהסכימו אומות העולם לתת "בית יהודי" לעם ישראל בארצו ארץ ישראל הקטנה ביותר בשטחה, עדיין מדברים על חלוקה ונתינה לאותם ערבים ששטחי ארצותיהם תופסים מקום מכובד במפת כדור הארץ, ואינם מוכנים לקבל את קיומה של ישראל, ואינם מניחים לה רגע של מנוחה מזה עשרות שנים.

עסק עם טרוריסטים?

האם באמת המנהיגים העומדים בראשנו – "ראשיה ויועציה" – אינם מבינים שיש להם עסק עם טרוריסטים!?… מדוע הם מפחדים מהגויים, ומפקירים את הארץ ואת תושביה? אפילו בארצות ערב מנסים להיפטר בכח מכל ארגון טרור!!! למה חושבים שמשא ומתן עם טרוריסטים זוהי הדרך לשלום?

עכשיו לאחר שנחטפו הנערים ולב העם שותת דם! היום כאשר בכל בית כנסת מתפללים לשלומם, בבית וברחוב מדברים עליהם, עד שזהו שיח היום מתוך תקוה שהממשלה כבר תעשה משהו דרארסטי להצילם ולהציל את כל העם מהמצב שנקלענו אליו. היום לאחר שעשינו כל כך הרבה שגיאות בעבר ביד הרכה שהפעלנו, בנתינת שטחים שתמורתם קיבלנו פיסת נייר וטרור וכיו"ב; הגיע הזמן שנתעורר באמת!

האם נעלם מעיני מישהו, שהעם הערבי הוא עם החי על החרב, ושזהו המוסר שלו וזוהי דתו?… הערבים עצמם אינם מבינים את האבסורד של רצח וגזל בשם בורא עולם. ובגלל זה הם עצמם אינם יכולים לחיות בשלום עם עצמם, עד שארגון טרור אחד מתוכם פועל נגד ארגון טרור שני בתוכם. וכל זמן שזו דרכם, אין להם שום סיכוי לצאת מזה והמצב יכול רק להחמיר. כיום עינינו רואות ולא אחר, שהערבים נלחמים בינם לבין עצמם בתוך ארצותיהם, ועל פניו בקצב הפעולות שלהם, נראה שיבוא יום ומלחמותיהם יתפשטו באירופה ואף על פני יבשות תבל.

ללמד שבע מצוות בני נח

על כן, ברור למה הדגיש הרבי, שתפקידנו ללמד את העולם שבע מצוות בני נח, מצוה מן התורה המוטלת על כל אחד מאתנו. ובאמת, הגויים צריכים להבין, שלצד האמונה בבורא עולם עומד הציווי שאסור להרוג ואסור להזיק לשום אדם בנזק כלשהו!… הרבי מסביר שאילו הפצנו את שבע מצוות בני נח בין הגויים לפני שנים, יכולנו להימנע מאותו חלק היסטורי קשה כל כך שחוינו עד כה, יכולנו לדלג על השואה!

הקם להרגך השכם להרגו

אנחנו פונים לאנשי השמאל יפי הנפש להסביר להם, שעל פי תורה (תורת אמת ותורת חיים) ועל פי שכל ישר – "הקם להרגך השכם להרגו!"… אסור לבוא בשם החסד ואהבת האדם ולסנגר על רוצחים. חסד כלפי רוצחים ואנשים מסוכנים הוא "חסד של קליפה" המרבה פושעים בעולם ומרחיק את השלום. והעיקר הוא, שאם תהיה הרתעה באמת, גם מהאויבים, שחיי אדם אינם חשובים להם, והם מתפארים במותם, וקוראים לעצמם 'שהידים' וכד', יימנע הרג. ורק אז יש סיכוי לשלום.

קול ענות חלושה בתגובה לחטיפה

עכשיו כשאנו רואים את תגובת ממשלת ישראל על החטיפה, אנו תוהים: מה עוד צריך להיות כדי שנתעורר?… כאשר פינו את גוש קטיף שלחו גדודים שלמים של שוטרים וחיילים כדי להוציא אנשים חפים מפשע מבתיהם שבנו במו ידיהם בתוך ארצם, שהפריחו את השממה, ושהגנו בגופם על עם ישראל, ומה קיבל עם ישראל תמורת זה? טרור ועוד טרור צמא דם שאין לו סוף… השמאלנים צריכים להבין שלטרור אין אבחנה בין דם לדם. אין הם מבדילים יהודים ימניים ליהודים שמאלניים, גם אין הם מבחינים בין יהודי לגוי ואפילו לא בין ערבי לערבי, ואפילו את עצמם הם מוכנים לאבד לדעת.

הערבים חייבים תודה לישראל

הערבים החיים בארץ ישראל חייבים תודה והכרת הטוב לעם ישראל לא רק על שעלתה רמת חייהם בגלל היהודים תושבי ארץ ישראל, ולא רק בגלל שהיהודים מספקים להם חשמל ומים ועוד הרבה שירותים, אלא גם שבזכות היהודים אין מלחמות גדולות בתוכם בין הארגונים השונים שלהם ובין החמולות השונות, ושכל התקדמותם היא בזכות היהודים.

חובה לשנות כיוון

לטובת עם ישראל, להצלת עם ישראל, וגם לטובת הגויים – ערבים ולא ערבים – ממשלת ישראל צריכה לשנות כיוון. יש לפעול באמצעים דראסטים ולא בקול ענות חלושה כדי למצוא את החטופים, ובעיקר כדי להפסיק את הטרור מכל וכל. יש להטיל עוצר בחברון, ולא לתת להם להתהלך חופשי ולהמשיך לידות אבנים. יש לתגבר את החיפושים בכמות ובאיכות, לפחות דוגמת התגבור שהיה בגוש קטיף! יש לנתק מים וחשמל מיהודה ושומרון ורצועת עזה, לא להעסיקם ולהפסיק לספק להם מקורות פרנסה, עד שירגישו שהטרור לא משתלם, וזהו חסד גדול שנעשה עמהם שיתחילו לחיות בשלום עם עצמם ועם זולתם.

חייבים להתפלל על הגאולה האמיתית והשלימה

המזל שלנו הוא שאנו שמים מבטחנו בה', שכולו ימין וחפץ חסד הוא! ולא באדם, אולם אין זה פוטר אותנו מלפעול ומלמחות!… אלמלא היינו מאמינים שהגאולה קרובה כל כך, והיא שתציל אותנו גם מידי הגויים וגם מידי הטעויות של היהודים, לא היינו מחזיקים מעמד כלל.

אז הבה נתפלל על הגאולה האמיתית והשלימה שתבוא מיד ממש, כדי שאנחנו והעולם כולו (כולל הערבים) ניוושע, ועד אז יהי רצון שנינצל מאויבינו ומכל הטעויות שאנו עושים במו ידינו.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

פרסום תגובה חדשה

test email